Ascension / Hemelvaart

Ascension Day 5 May / Hemelvaart 5 Mei 

For any comments or questions, please see below.
Vir enige kommentaar of verdere vrae, sien asb onder.
Showing 8 comments
 • Chris

  Does this apply only to Christian holidays? May other religions also apply?

 • Retha Richter

  No, other religions may also apply.
  When applying for this type of special leave it is important that they indicate on the leave form that it is religion related.

 • Henry

  Die goedkeuring van die tipe verlof is onderhewig aan die goedkeuring van die betrokke Distrikskantoor. Moet saamgelees word met Resolusie 7. Kantoorgebonde vs skoolgebonde opvoeders.Party kantore het bv. verlof verleen vir Bybelplasings van die Gideons in voormalige Transkei en ander kantore het vir dieselfde rede dit afgekeur.

 • Johan Els

  Mag ‘n onderwysdepartement minder as ‘n kwartaal kennis gee van ‘n kursus in die vakansie? Byvoorbeeld eers in Januarie 2016 kennis gee van kusrsus in Maart 2016 vakansie. Het die nuwe PAM veranderinge daaromtrent aangekondig?

 • S Perlotto

  Wanneer ‘n opvoeder vir 3 dae op Christelike verlof gaan – wie is verantwoordelik vir die betaling van die plaasvervanger – die opvoeder of die skool?

 • Retha Richter

  In the PAM by hoofstuk H paragraaf H.11.1.3
  For a religious observance
  H.11.2 The total number of leave days granted to an institution-based educator in terms of paragraph H.11.1 (Special leave with full pay) may not exceed 3 working days per annual leave cycle.

  Al is die persoon geregtig op dié soort verlof, kan die hoof dit aanbeveel of nie aanbeveel by die distrik. Die Distrikdirekteur kan dit dan goedkeur of afkeur omdat dit spesiale verlof is.

 • Retha Richter

  In die PAM by hoofstuk A paragraaf 3.2 (d) staan die volgende:-
  “All educators may be required by the employer to attend programmes for ongoing professional development, up to a maximum of 80 hours per annum. These programmes to be conducted outside the formal school day or during the vacations.
  The employer shall give at least one term notice of programmes to be conducted during the school vacations.”

  Dus:- die onderwyser hoef nie die opleiding by te woon indien hy/sy nie die kennisgewing betyds gekry het, soos deur die PAM vereis.

 • Retha Richter

  Daar word nie ‘n plaasvervanger aangestel en betaal deur die Departement vir die drie dae nie. Indien die skool ‘n plaasvervanger wil aanstel en betaal, moet dit goedgekeur word deur die Beheerliggaam en die persoon moet ‘n kontrak teken, al is dit slegs vir ‘n dag. ‘n Onderwyser mag nie ‘n plaasvervanger betaal nie, anders is die onderwyser die werkgewer en daar is baie wetlike implikasies betrokke indien die persoon beseer word aan diens of iets anders wat negatief is, gebeur met die plaasvervanger of leerders vir wie hy/sy verantwoordelik gaan wees.

Leave a Comment

19 + twenty =