Communication Survey

Thumbnail 3

We all know how important communication is. Help us to optimise our communication to you!

Please complete in the survey: https://goo.gl/forms/DNmz3kn2Wlx7mAk42

 

Ons almal besef hoe belangrik kommunikasie eintlik is. Help ons om ons kommunikasie aan jou te verbeter!

Vul asb die meningsopname in: https://goo.gl/forms/DNmz3kn2Wlx7mAk42

 

Newsletter:

 

As educators we encourage our children to be independent and lifelong learners so that they grow up to become informed citizens.

Likewise, it is one of the many roles of the Union to encourage our members to remain informed citizens in the education arena.

The SAOU strives to disseminate relevant and current educational information, but we need your help to determine your information needs.

We would also like to understand how and when you want to receive information. Communication is important to us.

Complete the survey so that we may optimise our communication to you: https://goo.gl/forms/DNmz3kn2Wlx7mAk42

 

As opvoeders moedig ons, ons kinders aan om onafhanklike en lewenslange leerders te wees sodat hulle ingeligte burgers word.

Net so is dit een van die vele rolle van die Unie om ons lede aan te moedig om ingeligte burgers op die onderwysarea te bly.

Die SAOU streef daarna om relevante en aktuele opvoedkundige inligting te versprei, maar ons benodig u hulp om u inligtingsbehoeftes te bepaal.

Ons wil ook graag verstaan hoe en wanneer u inligting wil ontvang. Kommunikasie is belangrik vir ons.

Voltooi die opname sodat ons ons kommunikasie na u kan optimaliseer: https://goo.gl/forms/DNmz3kn2Wlx7mAk42