EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE

E-Nuus/E-News 29 van 2016 : GKBS, PMDS, NSC Eksamen Merksentrums (2016), Geslote Vakaturelys No 6/2016 / IQMS, PMDS, NSC Examination Marking Centres (2016), Closed Bulletin No 6/2016. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 28 van 2016 : 1% GKBS / 1% IQMS. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 27 van 2016 : Postevoorsiening 2017 / Post Provisioning 2017. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 26 van 2016 : Merkerslyste, GKBS / IQMS. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 25 van 2016 : SAOU Hoofdesimposium Organiseerder OKP / SAOU Principals’ Symposium Organizer ECP. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 24 van 2016 : NTA Wenners, Datums om te onthou / NTA Winners, Dates to remember. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 23 van 2016 : Salarisprogressie (GKBS 2015), NSC Nasienerslys / Salary progression (IQMS 2015), NSC Markers. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 22 van 2016 : Verkiesingnuusbrief / Election Newsletter. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 21 van 2016 : Verkiesing 2016 – Uitslae / Election 2016 – Results. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 20 van 2016 : Verkiesing 2016 – Kring 4 / Election 2016 – Circuit 4. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 20 van 2016 : Verkiesing 2016 – Kring 3 / Election 2016 – Circuit 3. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 20 van 2016 : Verkiesing 2016 – Kring 2 / Election 2016 – Circuit 2. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 20 van 2016 : Verkiesing 2016 – Kring 1 / Election 2016 – Circuit 1. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 19 van 2016 : Verkiesing / Election 2016. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 18 van 2016 : PUR Verkiesingsinligting – Nominasie Kringorganiseerder / PEC Election Information – Nomination Circuit Organiser. Lees meer/Read more

Oos-Kaap Kringe

E-Nuus/E-News 17 van 2016 : Skoolverteenwoordiger Opleiding / School Representative Training. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 16 van 2016 : Welkom terug, 2017 Skoolkalender, Stemdag, 3 Aug’16, Nepotisme / 2017 School Calender, Voters day, 3 Aug’16, Nepotism. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 15 of 2016 : Bederfoggend vir Administratiewe Personeel / A pamper morning for Administrative Staff. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 14 of 2016 : Leiersberaad te Mpekweni / Leaders’ Conference at Mpekweni 2016. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 13 of 2016 : Kortlys en Onderhoudvergaderingsprosesse / Shorlisting and Interview Processes. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

E-Nuus/E-News 12 of 2016 : Leiersberaad, 13 Mei 2016, Mpekweni Strandoord / Leader’s Conference, 13 May 2016, Mpekweni Beach Resort. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 11 of 2016 : Gelukwensing, Belangrike datum, Ledediens Navraagvorm / Congratulations, Important dates, Member enquiry form. Lees meer/Read more

Open Education Post Bulletin Volume 2/2016

E-Nuus/E-News 10 of 2016 : Pre-Primêre Belangegroepbemagtigingsessie / Pre-Primary Interest Group Empowerment Session. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 09 of 2016 : Opvoeders, Senior Opvoeders of Meester Opvoeder / Teacher, Senior Teacher or Master Teacher. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 08 of 2016 : Bemagtiging Intermediêre Fase (Gr 4-6) & Senior Fase (Gr 7-9) / Empowerment Intermediate Phase (Gr 4-6) & Senior Phase (Gr 7-9). Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 07 of 2016 : Gelukwensing, Ledediens navraagvorm, Opdateer u inligting / Congratulations, Member enquiry form, Update your information. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 06 of 2016 : Vakante Pos : Administratiewe Beampte (Oos-Kaap) / Vacant Post : Administrative Official (Estern Cape). Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 05 of 2016 : Hoofdeberaad, Lombardini Wildsplaas, Jeffreysbaai, 4 & 5 Maart 2016 / Principals’ Conference, Lombardini Game Farm, Jeffreys Bay, 4 & 5 March 2016. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 04 of 2016 : Beginneronderwysers Opleiding / Newly Appointed Teachers Training. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 03 of 2016 : Aanpassing van Behuisingstoelaag (Huiseienaars) / Adjustment of Housing Allowance (Home owners). Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 02 of 2016 : Lidmaatskap, Lidmaatskap-opsies, Werwingsvergoeding, SKBR (Agentskap) aftrekking / Membership, Membership options, Recruiter’s reward, PSCBC (Agency) fees. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 01 of 2016 : Welkom terug, 2015-Leerderuitslae, Ledekommunikasie, Belangrike datums / Welcome back, 2015 Learner Results, Member Communication. Lees meer/Read more