Free State – Image Gallery 2017

Galleries

Free State Image Gallery

SACE Consultation Meeting on Professional Standards for Educators, 18 Oct’ 2017

Lumier PS, Classroom Discipline Workshop, 18 Oct’ 2017

Lumier PS, Classroom Discipline Workshop, 18 Oct’ 2017

Brandwag PS, “Classroom Discipline Workshop,” 17 Oct’ 2017

SAOU Free State – Boss day – 16 Oct’ 2017

Kroonvaalkring – POD Opleiding – “I can is 100 times more important that IQ” 11 Oktober 2017 – Mev. Maresa Viljoen

Bloemfontein Kringvergadering, 19 Sept’17, Sand du Plessis – “Lynette Beer KOM WEER!”

 Mnr Chris Klopper (HUB SAOU) besoek Universitas PS, 13 Sept’2017

Kroonvaalkring Ledevergadering – “Emosionele ontwikkeling van die jong kind” 6 Sept’2017