GAUTENG IMAGE GALLERY 2017

Galleries

Gauteng Image Gallery

Bemagtiging – Administratiewe Personeel, LS Stephanus Roos, 05 Sept 2017
Sprekers: Marietjie le Roux en Kinny Labuschagne (SAOU) en Gielie Hoffmann.
SAOU (Gauteng) Skoolverteenwoordiger – meeste lede gewerf – Mev Carien Folscher (LS Rooihuiskraal)
SAOU (Gauteng) School Representative – most members recruited – Mrs Carien Folscher (PS Rooihuiskraal)
Baie dankie aan / Thanks to Itec Technology Solutions (ITS)