GAUTENG IMAGE GALLERY 2018

Galleries

Gauteng Image Gallery

SACE Fun Run, 13 Oktober 2018

LSOB Simposium, Hoëskool Waterkloof, 18 Augustus 2018

Vrouedag 7 Augustus 2018

MATHS, SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE

SAOU Gauteng supported its Maths, science and Technology educators by making sure they have something sweet while working hard.
SAOU Gauteng het die Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie onderwysers in die Provinsie ondersteun deur te verseker dat hulle iets het om lekker aan te peusel terwyl hulle werk.

Beginneropvoeders 30 Mei 2018

Bestuursbemagtiging Maart 2018 / Management Empowerment March 2018