Additional documents / Addisionele dokumentasie

Gauteng ADDITIONAL DOCUMENTS / ADDISIONELE DOKUMENTASIE

faq_2
Beginner Opvoeders Mei 2017 / Novice Educators May 2017
Bestuurspanbemagtiging / Management Empowerment 2017
Skoolverteenwoordigersopleiding 2017
SIAS Implementering, 16-18 Aug 2016
Finansiële Beplanning, 4 Jun 2016
Beginneropvoeders, 31 Mei 2016
Verryking van Begaafde Leerders, 26 Mei 2016
Bestuurspanbemagtiging Maart 2016/Empowerment Session March 2016
Nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde/Newly appointed Principals and Deputy Principals, 24 Feb’16
Skoolverteenwoordigers Februarie 2016
Dissipline Werkswinkel, 23 Januarie 2016
Die BL, ouers en gemeenskappe as vennote in leerdergedrag - Dr Jean van Rooyen (YouTube video 4min)
Woede en konflikhantering - Gerrie Jordaan (YouTube video 4min)