Galleries

Gauteng Image Gallery

 Gauteng Vrouedag, Afrikaans Meisies Hoërskool Pretoria, 7 Aug 2019
Remediërende Lees Opleiding, Glenstantia Primary, 30 Jul 2019
Remediërende Lees Opleiding, Ls Van Dyk, 23 Jul 2019
Remediërende Lees Opleiding, Ls Helderkruin, 18 Jul 2019
Laerskole – Begeleide Leesgroepe & Lees: Die invloed van generasies, Kenmare LS, 23 Mei 2019
Primary schools – Guided Reading Groups & Reading: The influence of generations, Kenmare PS, 23 May 2019

Kurrikulumboustene in Laerskool: Waar moet die fokus lê? Laerskool Garsfontein, 20 Mei 2019

Laerskole – Remediërende Lees, 18 Mei 2019

Bestuurspanbemagtiging / Management Empowerment, 11 & 12 April 2019, Vanderbijlpark

Werkplekverteenwoordigeropleiding / Workplace Representative Training, HS Transvalia, 7 Feb 2019