“Julle is in visier, sorg dat sake in orde is.”

Julle is in visier, sorg dat sake in orde is Die Burger