KWAZULU NATAL NEWSLETTERS | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

KWAZULU NATAL NEWSLETTERS | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE

Insig/Insight 39 van 2016 : Gelukwense! / Congratulations! Lees meer/Read more

Insig/Insight 38 van 2016 : Vakansie Tyd / Holiday Time. Lees meer/Read more

Insig/Insight 37 van 2016 : Belangrike datums 2017 / Important Dates 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 36 van 2016 : Verandering in Status, Studente / Change in Status, Students. Lees meer/Read more

Insig/Insight 35 van 2016 : Nasionale Onderwys Toekennings, Aftrede van SAOU Lede / National Teaching Awards, Retiring of SAOU Members. Lees meer/Read more

Insig/Insight 34 van 2016 : Heropen van skole 2017 / Re-opening of schools 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 33 van 2016 : Promosie Bulletin – HRM48/2016, Korporatiewe Geskenke / Promotion Bulletin – HRM48/2016, Corporative Gifts. Lees meer/Read more

Insig/Insight 32 van 2016 : HRM 28/2016, Aftrede van SAOU Lede / HRM 28/2016, SAOU members retiring. Lees meer/Read more

Insig/Insight 31 van 2016 : Lede – Kontakbesonderhede, PUR / Members – Contact details, PEC. Lees meer/Read more

Insig/Insight 30 van 2016 : Vaarwel, Welkom, Lede navrae / Farewell, Welcome, Member enquiries. Lees meer/Read more

Insig/Insight 29 van 2016 : Riglyne rakende onderhoude / Guidelines to interviews. Lees meer/Read more

Insig/Insight 28 van 2016 : Skoolbestuurspan Seminaar, 20 Augustus 2016 / School Management Team Seminar, 20 August 2016. Lees meer/Read more

Insig/Insight 27 van 2016 : Vakatures Vrystaat, Skoolbestuurspanne Seminaar / Available Posts Free State, School Management Team Seminar. Lees meer/Read more

Insig/Insight 26 van 2016 : Vakatures Vrystaat, Skoolbestuurspanne Seminaar, Nepotisme / Available Posts Free State, School Management Team Seminar, Nepotism. Lees meer/Read more

Verkiesing Vorms / Election Forms 2016

Insig/Insight 25 van 2016 : Skoolbestuurspanne Seminaar / School Management Team Seminar, 20 Aug’16, HS Amanzimtoti. Lees meer/Read more

Insig/Insight 24 van 2016 : Promosie Bulletin – HRM 28 van 2016 / Promotion Bulletin – HRM 28 of 2016. Lees meer/Read more

Insig/Insight 23 van 2016 : Salaris tydens promosie vanaf 2008 / Salary upon promotion from 2008. Lees meer/Read more

Insig/Insight 22 van 2016 : SARO en Inklusiewe Onderwys Dokumente / SACE and Inclusive Education Documents. Lees meer/Read more

Insig/Insight 21 van 2016 : OLSOB – Inklusiewe Onderwys Simposium / ELSEN – Inclusive Education Symposium. Lees meer/Read more

Insig/Insight 20 van 2016 : Graad R & Skoolgereedheid en Skryfvaardighede / Grade R & School Readiness and Handwriting Skills. Lees meer/Read more

Insig/Insight 19 van 2016 : Hoofdesimposium 2016 / Principals’ Symposium 2016.

Insig/Insight 18 van 2016 : Ons is op Facebook! / We are on Facebook! Lees meer/Read more

Insig/Insight 17 van 2016 : OLSOB- Inklusiewe Onderwys Simposium – Program / ELSEN- Inclusive Education Symposium – Programme. Lees meer/Read more

Insig/Insight 16 van 2016 : OLSOB- Inklusiewe Onderwys Simposium / ELSEN- Inclusive Education Symposium. Lees meer/Read more

Insig/Insight 15 van 2016 : SARO POP Inligtingsessies / SACE CPTD Information Sessions. Lees meer/Read more

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

Insig/Insight 14 van 2016 : Oop Vakaturelyste in Limpopo – Bevorderingsposte / Open Vacancy Lists in Limpopo – Promotion Posts. Lees meer/Read more

Insig/Insight 13 van 2016 : Lede navraag prosedure / Member enquiry procedure. Lees meer/Read more

Insig/Insight 12 van 2016 : Welkom in die 2de Kwartaal, SARO POP Inligtingsessies, Oorgang van Graad 3 na Graad 4 / Welcome to Term 21, SACE CPTD Information Sessions, Transition from Grade 3 to Grade 4. Lees meer/Read more

Insig/Insight 11 van 2016 : SARO POP Inligtingsessies / SACE CPTD Information Sessions. Lees meer/Read more

Insig/Insight 10 van 2016 : Oorgang van Graad 3 na Graad 4 / Transition from Grade 3 to Grade 4. Lees meer/Read more

Insig/Insight 9 van 2016 : Kennisbou III Teken hierdie datums aan / Knowledge Builder III Save the date. Lees meer/Read more

Insig/Insight 8 van 2016 : OwerheidswerknemersPensioenfonds (OWPF), Jaarlikse Nasionale Assessering / Government Employees Pension Fund (GEPF), Annual National Assessment. Lees meer/Read more

Insig/Insight 7 of 2016 : Registrasie op die KZN Departement van Onderwys Databasis / Registration on the KZN Department of Education Database. Lees meer/Read more

Insig/Insight 6 of 2016 : Moets en moenies van Promosie, Progressie en Kondonering / Do’s and don’ts of Promotion, Progression and Condonation. Lees meer/Read more

Insig/Insight 5 of 2016 : Moets en moenies van Promosie, Progressie en Kondonering / Do’s and don’ts of Promotion, Progression and Condonation. Lees meer/Read more

Insig/Insight 4 of 2016 : Om totsiens te sê / To say goodbye. Lees meer/Read more

Insig/Insight 3 of 2016 : Werwingsvergoeding, SKBR (Agentskap) Aftrekking, SACE / Recruiters’ Reward, PSCBC (Agency) Fees, SACE. Lees meer/Read more

Insig/Insight 2 of 2016 : Adjustment of housing allowance for employees in the Public Service who are Home-Owners. Lees meer/Read more

Insig/Insight 1 of 2016 : Baie welkom terug, Nuus uit die SAOU (KZN) Uitvoerende Sentrum, SAOU Toepassing / Welcome back, News from the SAOU (KZN) Executive Centre. Lees meer/Read more

prof_news_icon_bottom

NEWSLETTERS 2015

NUUSBRIEWE 2015