KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE 2015 | KWAZULU-NATAL NEWSLETTERS 2015

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE 2015 | KWAZULU-NATAL NEWSLETTERS 2015

Insig / Insight 26 van 2015 : Kersgroete / Christmas Greetings.  Kliek hier vir meer inligting.

Principal Bulletin Vol 7 of 2015 – Vacancy List

Insig / Insight 25 van 2015 : 16 Dae van Aktivisme / 16 Days of Activism.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 24 van 2015 : SAOU welkom u terug / Welcome back.  Kliek hier vir meer inligting.

Erkenning aan Mev Lemmer, Voorsitter SAOU KZN / Recognition to Mrs Lemmer, Chairperson SAOU KZN.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 23 van 2015 : Keuse van diensbonusmaand / Choice of service bonus month.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 22 van 2015 : Bly ingelig, SAOU Toepassing, Lede aangeleenthede, Opleiding vir Derde Kwartaal / Be Informed, SAOU Application, Members matters, Training for Third Term.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 21 van 2015 : SAOU (KZN) wens u ‘n aangename vakansie toe / SAOU (KZN) wishes you a pleasant holiday.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 20 van 2015 : Regsdienste Opleiding / Legal Services Training.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 19 van 2015 : Regsdienste Bemagtiging / Legal Services Empowerment.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 18 van 2015 : Langdienserkenning vir Opvoeders / Long Service Recognition.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 17 van 2015 : Bemagtiging vir Skoolhoofde en Skoolbesture / Empowerment for the Principals and School Management.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 16 van 2015 : Welkom terug, SAOU Toepassing, Lede aangeleenthede, Opleiding vir Tweede Kwartaal / Welcome back, SAOU App, Members matters, Second Term Training.  Kliek hier vir meer inligting

Insig / Insight 15 van 2015 : SAOU (KZN) wens u ‘n aangename vakansie toe! / SAOU (KZN) wishes you a pleasant holiday!  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 14 van 2015 : SAOU (KZN) WhatsApp Groep vir Werksplekverteenwoordigers / SAOU (KZN) WhatsApp Group for Shop Stewards.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 13 van 2015 : EG Jansen Redenaarskompetisie 2015 : Finaal Uitslae.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 12 van 2015 : POD Bemagtiging vir alle Gr RR, R en 1 Onderwysers / POD Empowerment for all Gr RR, R and 1 Teachers, 14, 15 and 16 April 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 11 van 2015 : SAOU KZN swart hemisphere baadjies – Bestel vandag vandag! / SAOU KZN black hemisphere jackets – Order today!  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 10 van 2015 : POD Induksiekursus Beginneronderwysers, Port Natal Skool, 16 Maart 2015 en Dundee Jnr Skool, 17 Maart 2015 / POD Induction Course Newly Appointed Teachers, Port Natal School, 16 March 2015 and Dundee Jnr School, 17 March 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 09 van 2015 : REAGEER ASB – Werksplekverteenwoordiger Opleiding, Durbantak, Port Natal Skool, 3 Maart 2015 / PLEASE RESPOND – Shop Stewards Training, Durban Branch, Port Natal School, 3 March 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 09 van 2015 : REAGEER ASB – Werksplekverteenwoordiger Opleiding, Suidkustak, Suid-Natal HS, 5 Maart 2015 / PLEASE RESPOND – Shop Stewards Training, Suidkus Branch, Suid-Natal HS, 5 March 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 09 van 2015 : REAGEER ASB – Werksplekverteenwoordiger Opleiding, Pietermaritzburgtak, Athlone PS, 12 Maart 2015 / PLEASE RESPOND – Shop Stewards Training, Pietermaritzburg Branch, Athlone PS, 12 March 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 08 van 2015 : Sien KZN Gallery / See KZN Galery

Insig / Insight 07 van 2015 : SAOU (KZN) Opleiding gedurende 2015 / SAOU (KZN) Training during 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Werkplekverteenwoordiger Opleiding / Shop Stewards Training

Insig / Insight 06 van 2015 : Newcastle & Utrechttak – Huttenpark PS, 6 Mei 2015 / Newcastle & Utrecht Branch – Huttenpark PS, 6 May 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 06 van 2015 : Biggarsbergtak – Dundee Junior Skool, 7 Mei 2015 / Biggarsberg Branch – Dundee Junior School, 7 May 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 06 van 2015 : Vryheidtak – Lukas Meyer PS, 5 Mei 2015 / Vryheid Branch – Lucas Meyer PS, 5 May 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 06 van 2015 : Zoeloelandtak – Veldvlei PS, 4 Mei 2015 / Zululand Branch – Veldenvlei PS, 4 May 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 06 van 2015 : Pietermaritzburgtak – Athlone PS, 12 Maart 2015 / Pietermaritzburg Branch – Athlone PS, 12 March 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 06 van 2015 : Suidkustak – Suid-Natal Hoërskool, 5 Maart 2015 / Suidkus Branch – Suid-Natal High School, 5 Maart 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 06 van 2015 : Durbantak – Port Natal Skool, 3 Maart 2015 / Durban Branch – Port Natal School, 3 March 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 05 van 2015 : POD Bemagtiging – Leerhindernisse, 19, 20 en 21 Februarie 2015 / PDS Empowerment – Barriers to Learning, 19, 20 and 21 February 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 04 van 2015 : Beheerliggaamverkiesing 2015 / School Governing Body Elections 2015.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 03 van 2015 : POD Bemagtiging – Leerhindernisse, 19, 20 en 21 Februarie 2015 / PDS Empowerment – Barriers to Learning, 19, 20 and 21 February 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 02 van 2015 : Werwersvergoeding, SKBR (Agentskap) aftrekking, SACE / Recruiters’ reward, PSCBC (Agency) Fees, SACE.  Kliek hier vir meer inligting.

Insig / Insight 01 van 2015 : Baie welkom terug, Bly ingelig, Hoogste Ledetal in Geskiedenis, Lede aangeleenthede, SAOU Dagboeke 2015 / Welcome Back, Be informed, Members highest number in history, Members matters, SAOU Diaries 2015.  Kliek hier vir meer inligting.