Leave for family responsibility verlof vir familieverantwoordelikheid

Showing 8 comments
 • Chris

  Wie bepaal of dit ‘n dringende persoonlike saak is? Die hoof weier om my motivering as dringend te aanvaar? Wat staan my nou te doen?

 • Karin Adlem

  We appreciate these updates so much. Is it possible to assist us with information regarding GA workers.Both departmental and non departmental. I.e. the gov. law leave aswell?

 • Retha Richter

  Die onderwyser is geregtig op 14 dae familie verantwoordelikheidsverlof of dringende privaatsake per verlofsiklus. DPS is enige saak wat onmiddellike aandag vereis. Die onderwyser hoef dit te spesifiseer nie( bv ‘n saak wat uiters vertroulik is), maar die hoof/afdelingshoof moet dit aanbeveel en die Distrik Direkteur kan dit goedkeur of afkeur. ( PAM H.10.7)

  Die onderwyser kan die verlof direk stuur aan die Distrik Direkteur indien die hoof weier om dit aan te beveel.

 • Retha Richter

  Please read:- DETERMINATION AND DIRECTIVE ON LEAVE OF ABSENCE IN THE PUBLIC SERVICE – Date issued : August 2012 (Part 4) or you can read the new PAM (Personnel Administrative Measures – Chapter H .10

 • Lienus

  Waar op die verlofvorm vul ‘n mens DP sake in of noem jy dit in jou motiverigsbrief en sal die Departement dit dan sien en hanteer as DP sake?

 • Retha Richter

  In die nuwe PAM (Personnel Administrative Measures) is die nuwe verlofvorm. Daar is spesifiek voorsiening gemaak vir ‘’Urgent Private Matters’’ Die PAM is op die SAOU se web beskikbaar onder die skakel ‘’Dienste” Klik op Diensvoorwaardes en klik dan op die woorde:- PAM Government Gazette.

  Die aansoeker hoef nie ‘n motiveringsbrief te skryf nie.

 • Annarie Brandt

  Annarie: Ek neem met my honde aan nasionale kompetisies deel en moet noodwendig soms verlof insit omdat alles nie oor naweke kan geskied nie. Soms moet ek deelneem op ‘n Vrydag of Maandag. Waaronder val die verlof dan? Baie dankie. (FIELD TRIALS)

 • Retha Richter

  Indien die opvoeder gekontroleerde/opgehoopte verlof het, kan dié verlof vir die nasionale kompetisies gebruik word, andersins is dit onbetaalde verlof.

Leave a Comment

nineteen − seven =