LEGAL SERVICES | REGSDIENSTE 2017

LEGAL SERVICES | REGSDIENSTE

FUNCTION

The main function of Legal Services is to provide legal advice, empowerment, training and representation to the SAOU and its members with regard to labour relations. This includes disciplinary hearings, disputes and negotiations.

PROCEDURE FOR ACQUIRING OUR SERVICES

Services are acquired through referral

All queries, disciplinary matters and disputes should firstly be reported to the relevant provincial SAOU office

When a matter cannot be dealt with at provincial level, legal services will be contacted for further assistance

Members are, however, welcome to make urgent legal enquiries with the legal services

Contact details:  regsdienste@saou.co.za

FUNKSIE

Regsdienste se hoof funksie is die verlening van regsadvies, bemagtiging, opleiding en verteenwoordiging aan die SAOU en SAOU-lede waar dit betrekking het tot arbeidsverhoudinge. Hierby ingesluit is dissiplinêre verhore, dispute en onderhandelingsaangeleenthede.

PROSEDURE OM DIENSTE TE BENUT

Dienste word deur verwysing verleen

Alle navrae,  dissiplinêre aangeleenthede en dispute moet eerstens by die betrokke provinsiale SAOU kantoor aangemeld word

Indien die aangeleentheid nie deur die provinsiale kantoor hanteer kan word nie, sal die regsdienste vir verdere bystand gekontak word

Alhoewel, lede is welkom om die regsdienste met dringende regsnavrae te kontak

Kontak besonderhede:  regsdienste@saou.co.za

NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE

image004

Insig/Insight 03 of 2017 : Beheerliggaam Kontrakte en Vastetermyn Bepalings / School Governing Body Contracts and Fixed Term Clauses. Lees meer/Read more

Insig/Insight 02 of 2017 : GBTV Kameras – Hou almal verantwoordbaar / CCTV Caneras – Keeping everyone honest. Lees meer/Read more

Insig/Insight 01 of 2017 : Is daar beskerming vir opvoeders teen indringende ouers? / Do educators have protection against intrusive parents? Lees meer/Read more

Insig/Insight 04 of 2016 : Besering aan diens / Injury on duty. Lees meer/Read more

Insig/Insight 03 of 2016 : Aansoeke : Maak seker van ‘n suksesvolle aansoek / Applications : Make sure your applications is successful. Lees meer/Read more

Insig/Insight 02 of 2016 : Die skool, sosiale media, foto’s en kinderpornografie / The school, social media, photos and child pornography. Lees meer/Read more

Insig/Insight 01 of 2016 : Wetgewing : Vrederegters en Kommissaris van Eded Wet 16 van 1963 / Legislation : Justices of the Peace and Commissioners of Oaths Act 16 of 1963.  Lees meer/Read more

JUDGEMENTS | UITSPRAKE

THE SAOU’S LEGAL TEAM | DIE SAOU REGSSPAN

Piet-Delport

PIET DELPORT

Kinny-Labuschagne

ADV KINNY LABUSCHAGNE

Trudie-van-den-Berg

TRUDIE VAN DEN BERG

gau_stephan_vd_berg-2

STEPHAN VD BERG

T: 012 436 0900
F: 086 557 1017
E: regsdienste@saou.co.za

ADDITIONAL INFORMATION | ADDISIONELE INLIGTING

EXTERNAL RESOURCES | EXTERNE HULPMIDDELS

These external links do not form part of the SAOU website