National Newsletters

news_icon

National Newsletters | Nasionale Nuusbriewe

Nuusbrief 08 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Huidige stand van onderhandelinge / Salary negotiations 2018 – Current state of negotiations. Lees meer/Read more

Nuusbrief 07 van 2018 : Algemene Inligtingsvergadering 14 Maart 2018 / General Information Meeting 14 March 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 06 van 2018 : Omnibus#3, Aanpassing van SARO heffing / Adjustment of SACE levy. Lees meer/Read more

Nuusbrief 05 van 2018 : SACAI Uitvoerende Beampte Pos 1, Koördineerder Redaksionele sake en Opleiding Pos 2 / SACAI Executive Officer Post 1, Co-Ordinator Editorial Matters and Training Post 2. Lees meer/Read more

Nuusbrief 04 van 2018 : Opvolg nuusbrief – Aankoop en Finansiering van skoolvoertuie en- toerusting / Follow-up newsletter – Purchasing and financing of school vehicles and equipment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 03 van 2018 : Salarisonderhandelinge 2018 – Wat is die jongste stand van sake? / Salary negotiations 2018 – What is the latest state of affairs? Lees meer/Read more

Nuusbrief 02 van 2018 : Skoolhoofde: Vermy die risiko’s van dissiplinêre verhore en finansiële wanpraktyke / School Principals: Avoid the risk of disciplinary hearings and financial mismanagement. Lees meer/Read more

Nuusbrief 01 van 2018 : SA Akademie vir Wetenskap en Kuns – Nominasies vir Akademiepryse / GEMS – Medical Subsidy. Lees meer/Read more