Galleries

Northern Cape Image Gallery

Posvlak 1 Seminaar, 1 Junie 2019, HS Noord-Kaap

Stimulus Maxima Remediërende Lees Werkswinkel, 14 Mei 2019, Laerskool Staats President Swart

Stimulus Maxima Remediërende Lees Werkswinkel, 13 Mei 2019, Voorbereidingskool Fanie Malan, Upington

Skoolhoofde Seminaar, Sol Plaatjie Universiteit, 28 Feb’19 en 1 Maart’19

Kurrikulumboustene in Laerskole en Positiewe Klaskamerdissipline,  Kimberley, Feb’19

Bemagtigingsessie Jan’ 2019