Galleries

Northern Cape Image Gallery

Admin en Sekretaresse Seminaar, Kalahari Lodge, Kimberley, 5 en 6 September 2019

Admin en Sekretaresse dag, Naba Lodge, Upington, 12 en 13 September 2019 

POD Opleiding, 12, 13 en 14 Aug 2019, LS Postmasburg, Fanie Malan Voorb Skool, LS Calvinia

Posvlak 1 Seminaar, 1 Junie 2019, HS Noord-Kaap

Stimulus Maxima Remediërende Lees Werkswinkel, 14 Mei 2019, Laerskool Staats President Swart

Stimulus Maxima Remediërende Lees Werkswinkel, 13 Mei 2019, Voorbereidingskool Fanie Malan, Upington

Skoolhoofde Seminaar, Sol Plaatjie Universiteit, 28 Feb’19 en 1 Maart’19

Kurrikulumboustene in Laerskole en Positiewe Klaskamerdissipline,  Kimberley, Feb’19

Bemagtigingsessie Jan’ 2019