EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

EASTERN CAPE NEWSLETTERS | OOS-KAAP NUUSBRIEWE

Nuusbrief / Newsletter 45/2019 : Kersfeesgroete / Christmas greetings. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 44/2019 : Die hantering van leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer / The handling of learning barriers in the inclusive classroom. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 43/2019 : 2020 Teken die datums aan! / 2020 Save the dates! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 42/2019 : Baie Geluk! PUR van die SAOU OKP / Congratulations! PEC SAOU ECP. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 41/2019 : Baie Geluk! / Congratulations! Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 40/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief 4/2019 / PEC Election Newsletter 4/2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 39/2019 : Hoofdesamekoms, 21 & 22 Feb 2019 / Principals’ Gathering, 21 & 22 Feb 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 38/2019 : Vakature – Voltydse Vakbondverteenwoordiger / Vacancy – Full-Time Shop Steward. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 37/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019, Kring 4 / PEC Election Newsletter 3/2019, Circuit 4 : Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 36/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019, Kring 3 / PEC Election Newsletter 3/2019, Circuit 3 : Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 35/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019, Kring 2 / PEC Election Newsletter 3/2019, Circuit 2 : Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 34/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019, Kring 1 / PEC Election Newsletter 3/2019, Circuit 1 : Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 33/2019 : “Oorlewingstegnieke” vir Onderhoude en Aanstellingsprosesse / “Survival kit” for Interviews and Appointment processes. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 32/2019 : Gelukkige Onderwysersdag / Happy Teacher’s Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 31/2019 : Sterkte vir die laaste kwartaal, Verkiesing 2019 / All the best for the last term, Election 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 30/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 2/2019 : Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 29/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 1/2019 : Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : Herinnering – Kennisbou Remediërende Lees Werkswinkel, 2 & 3 Okt 2019 / Reminder – Knowledge Builder Remedial Reading Workshop, 2 & 3 Oct 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : Postevoorsiening, Heriinering – Kennisbou Remediërende Lees Werkswinkel / Post Provisioning, Reminder – Knowledge Builder Remedial Reading Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : Herinnering – Bederfoggend vir Admin Personeel, Herinnering – Kennisbou Remediërende Lees Werkswinkel / Reminder – A pamper for Admin Staff, Reminder – Knowledge Builder Remedial Reading Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : Kennisbou Remediërende Lees Werkswinkel, 2 & 3 Okt 2019 / Knowledge Builder Remedial Reading Workshop, 2 & 3 Oct 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Herinnering – Bederfoggend vir Admin Personeel, Gratis SAOU Geskenk / Reminder – A pamper for Admin Staff, Free SAOU Gift. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Dankie, Bywoning en GKBS / Thank you, Attendance and IQMS. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : Bederfoggend vir Admin Personeel / A pamper for Admin Staff, 11 Sept 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Welkom Terug, Datums om te onthou / Welcome back, Dates to remember. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Gelukwensing / Congratulations. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Aftrede & Finansiële Beplanning / Retirement and Financial Planning. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Open Post Bulletin for Deputy Principals and HOD’s. Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Afsprake by die SAOU, Gr R Bemagtigingsessie, Aftrede en Finansiële Beplanning / Making appointments at the SAOU office, Gr R Empowerment Session, Retirement and Financial Planning. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : Leiersberaad, Mpekweni Strandoord, 10 & 11 Mei 2019, Aftrede en Finansiële Beplanning, 22 Mei’19, Graaff-Reinet / Leaders’Conference, Mpekweni Beach Resort, 10 & 11 May 2019, Retirement and Financial Planning, 22 May’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : Aftrede en Finansiële Beplanning, 22 Mei’19, Graaff-Reinet / Retirement and Financial Planning, 22 May’19, Graaff-Reinet. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : Pre-Primêre Belangegroep Bemagtigingsessie, 1 Junie’19 / Pre-Primary Interest Group, 1 June’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Welkom, Datums om te onthou, Vervroegde aftrede / Welcome, Save the date, Early retirement. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : Leiersberaad, Mpekweni Strandoord, 10 Mei 2019 / Leaders’Conference, Mpekweni Beach Resort, 10 May 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Addendum to open Post Bulletin for Principals, Deputy Principals and HOD’s. Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : Posvlak 1 Simposium / Post Level 1 Symposium, 13 April’19, Port Elizabeth. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Vervroegde aftrede / Early retirement, Notice to Class – Educators affected by outstanding departmental salaries. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Important Information – Clarity on the submission of Academic Records, Corrections to Bulletin Vol 1 & 2 of 2019. Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Open Post Bulletin for Principals, Volume 1 of 2019, Open Post Bulletin for Deputy Principals and HOD’s, Volume 2 of 2019. Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : SAOU Kennisgewing, Postevoorsiening 2019 / SAOU Notice, Post Provisioning 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Skool Kalender 2020, SKBR (Agentskap) Aftrekking, Lidmaatskapvorms / School Calendar 2020, PSCBC (Agency) Fees, Membership Forms. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering, 22 & 23 Feb’19, Pine Lodge Resort, PE. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Beginneronderwys Opleiding / Novice Teacher Training, 4, 5 Feb’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Welkom terug, Leerderuitslae 2018, Nie-Betaling van merkers / Welcome back, Learner results 2018, Non payment of markers. Lees meer/Read more