GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2018 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2018

GAUTENG NEWSLETTERS | GAUTENG NUUSBRIEWE

Blitz 13 van 2018 : Betaling van Tydelike Opvoeders / Payment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Blitz 12 van 2018 : Verkiesing van Provinsiale Uitvoerende Raad, Kringorganiseerder, Kring 5 & 6 / Election of Provincial Executive Council, Circuit Organiser, Circuit 5 & 6. Lees meer/Read more

Blitz 11 van 2018 : Opleiding – Trauma en Dissipline / Training – Trauma and Discipline. Lees meer/Read more

Blitz 10 van 2018 : Nominasie : PUR Kring 2, 5 & 6 : 2018-2019 / Nomination : PEC : Circuit 2, 5 & 6 : 2018-2019. Lees meer/Read more

Blitz 9 van 2018 : SAOU GAU Workshop – Assessment Accommodations. Read more

Blitz 8 van 2018 : Bemagtigingseminaar vir Nuutaangestelde Hoofde en Adjunkhoofde / Empowerment Seminar for Newly appointed Principals and Deputy Principals, 26 February 2018. Lees meer/Read more

Blitz 7 van 2018 : Betaling van Tydelike Opvoeders / Payment of Temporary Educators. Lees meer/Read more

Blitz 6 van 2018 : Bestuurspanbemagtiging – Skoolhoofde, Adjunkhoofde en Departementshoofde, Maart 2018 / Empowerment Session – Principals, Deputy Principals and Heads of Departments, March 2018. Lees meer/Read more

Blitz 5 van 2018 : Vakaturelys : Hoof, Adjunkhoof & Terapeutposte / Vacancy List : Principal, Deputy Principal & Education Therapist posts. Lees meer/Read more

Blitz 4 van 2018 : Opleiding van SAOUwerkplekverteenwoordigers (skoolverteenwoordigers) 2018 / Training of SAOU work place representatives (school representatives) 2018. Lees meer/Read more

Blitz 3 van 2018 : Nominasie : Provinsiale Uitvoerende Raad : Kring 2 : 2018-2019 / Nomination : Provincial Executive Council : Circuit 2 : 2018-2019. Lees meer/Read more

Blitz 2 van 2018 : Opleiding van SAOU-werkplekverteenwoordigers / Training of SAOU Work Place Representatives. Lees meer/Read more

Blitz 1 van 2018 : Welkom terug, Matriekuitslae, GEMS, Verkiesing van Werkplekverteenwoordigers / Welcome back, Matric Results, GEMS, Election of Work Place Representatives. Lees meer/Read more