KWAZULU NATAL NEWSLETTERS | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

KWAZULU NATAL NEWSLETTERS | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : EG Jansen Redenaarskompetisie 2020. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : HRM 36 van 2019 Skool Gebaseerde Vakante Bevorderingsposte / HRM 36 of 2019 School Based Vacant Promotion Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Welkom terug, Verkiesing van PUR Lede, Welcome back, Election of PEC members. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 4/2019 / PEC Election Newsletter 4/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019 Kring 4 / PEC Election Newsletter 3/2019 Circuit 4. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019 Kring 2 / PEC Election Newsletter 3/2019 Circuit 2. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019 Kring 1 / PEC Election Newsletter 3/2019 Circuit 1. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 2/2019 Kring 1-4 / PEC Election Newsletter 2/2019 Circuit 1-4. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 1/2019 Kring 4 / PEC Election Newsletter 1/2019 Circuit 4. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 1/2019 Kring 3 / PEC Election Newsletter 1/2019 Circuit 3. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 1/2019 Kring 2 / PEC Election Newsletter 1/2019 Circuit 2. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsnuusbrief 1/2019 Kring 1 / PEC Election Newsletter 1/2019 Circuit 1. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : GEHS Behuisingstoelaag / GEHS Housing Allowance. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : PUR Verkiesing 2019, Dienslewering / PEC Eclection 2019, Service Delivery. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Gelukkige Vrouedag / Happy Women’s Day. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Herinnering – Vrouedag / Reminder – Women’s Day, 3 Aug’19, Durban. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Betaling van Salarisaanpassing (GGBS) / Payment for salary adjustment (IQMS). Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Leiers wat verskil maak / Leaders who makes a difference. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : Vrouedag / Women’s Day, 3 Aug’19, Durban. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : Opleiding vir Onderwysers / Training for Teachers. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tributes during Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Opleiding vir Onderwysers, Assessering vir Leer / Training for Teachers, Assessment for Learning. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : The Burning Question Is: My Principal says that I can take leave for a day or two if I pay the replacement from my own pocket. May I do this? Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Opleiding – Die profiel van ‘n suksesvolle Onderwyser, Oorlewingsvaardighede / Training – The profile of a successful Teacher, Survival Skills. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : POD Opleiding – Lees, Kurrikulumboustene / PDS Training – Reading, Curriculum Building Blocks. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Welkom terug, Opleiding – Fokusareas van opleiding / Welcome back, Training – Focus areas of training. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : The Burning Question Is: My Principal says that I can take leave for a day or two if I pay the replacement from my own pocket. May I do this? Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Frequently Ask Questions on Early Retirement and Management of the Wage Bill. Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : What is my right? Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Opleidingsessies / Training sessions Feb’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Welkom terug, Matriekuitslae 2018 / Welcome back, Matric results 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Urgent Reminder – Opleidingsessies 2019 / Training sessions 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Opleidingsessies 2019 / Training sessions 2019. Lees meer/Read more