MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 5/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 4/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 3/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 2/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 1/2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : Gr 12 Merkers, Opleidingsgeleenthede 2020, Kersboodskap / Gr 12 Markers, Training sessions 2020, Christmas message. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : Verspreiding van SAOU 2020 Korporatiewe Geskenke / Distribution of SAOU 2020 Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van skole / Empowement session for Management Teams of schools, Middelburg, 6 Nov 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : Welkom Terug / Welcome Back. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Bemagtigingsgeleentheid vir Bestuurspanne van skole / Empowement session for Management Teams of schools, Middelburg, 6 Nov 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Gratis Korporatiewe Geskenk / Free Corporate Gift. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Vrouedag / Women’s Day 9 Aug’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : MPU Oop Vakaturelys – Skoolhoofde / MPU Open Vacancy List – Principals. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Bevorderings van Skoolhoofde en Adjunkhoofde in MPU / Promotions of Principals and Deputy Principals in MPU. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Kennisbou: Wiskunde in Gr R / Curriculum Knowledge Builder: Mathematics in Gr R. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : LSEN Workshop, Marietjie School for LSEN, 11 Sept 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Welkom terug, Aanstelling van nuwe Skoolhoofde en Adjunkhoofde in MPU / Welcome back, New Principals and Deputy Principals appointed in MPU. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Opleiding – Kurrikulumboustene in die Laerskool – Waar moet die fokus lê? / Training – Curriculum Building Blocks in Primary School – Where should the focus be? Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : Kennisbou: Wiskunde in Gr R Training / Curriculum Knowledge Builder: Mathematics in Gr R. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : OVS Vakaturelys – Promosieposte / OFS Vacancy List – Promotional Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : Hantering van navrae in verband met diensvoorwaardes deur die SAOU / Handling of enquiries regarding service conditions by the SAOU. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : SAOU Skoolverteenwoordigers / SAOU School Representatives. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Positiewe Klaskamerbestuur en Dissipline / Empowerment Session – Positive Classroom Management and Discipline. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : Algemene Inligtingsvergadering / General Information Sessions. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : Welkom Terug, Kennisbou – Laerskole Begeleide Leesgroepe, Bemagtiging – Administratiewe Personeel / Welcome Back, Knowledge Builder – Primary Schools Guided Reading Groups, Empowerment – Administrative Personnel. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Bemagtiging – Adminstratiewe Personeel, Middelburg, 15 Mei’19 / Empowerment – Administrative Personnel, Middelburg, 15 May’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Kennisbou – Laerskole Begeleide Leesgroepe, Nelspruit, 24 April’19 / Knowledge Builder – Primary Schools Guided Reading Groups, Nelspruit, 24 April’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Merkaansoeke vir Afrikaans Huistaal NSS-Aanvullingseksamen. Lees meer

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeder, 5 Maart’19 Middelburg / Reminder – Empowerment session – Novice Educator, 5 March’19 Middelburg. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Onttrekking van PPN vir 2019 / Withdrawal of the distributed PPN for 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeder, 5 Maart’19 Middelburg / Empowerment session – Novice Educator, 5 March’19 Middelburg. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Akkommodasies en Konsessies / Empowerment session – Accommodation and Concessions. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Welkom Terug – Gr 12 Uitslae / Welcome Back – Gr 12 Results. Lees meer/Read more