MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

MPUMALANGA NEWSLETTERS | MPUMALANGA NUUSBRIEWE

NIB 11 van 2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Positiewe Klaskamerbestuur en Dissipline / Empowerment Session – Positive Classroom Management and Discipline. Lees meer/Read more

NIB 10 van 2019 : Algemene Inligtingsvergadering / General Information Sessions. Lees meer/Read more

NIB 09 van 2019 : Welkom Terug, Kennisbou – Laerskole Begeleide Leesgroepe, Bemagtiging – Administratiewe Personeel / Welcome Back, Knowledge Builder – Primary Schools Guided Reading Groups, Empowerment – Administrative Personnel. Lees meer/Read more

NIB 08 van 2019 : Bemagtiging – Adminstratiewe Personeel, Middelburg, 15 Mei’19 / Empowerment – Administrative Personnel, Middelburg, 15 May’19. Lees meer/Read more

NIB 07 van 2019 : Kennisbou – Laerskole Begeleide Leesgroepe, Nelspruit, 24 April’19 / Knowledge Builder – Primary Schools Guided Reading Groups, Nelspruit, 24 April’19. Lees meer/Read more

NIB 06 van 2019 : Merkaansoeke vir Afrikaans Huistaal NSS-Aanvullingseksamen. Lees meer

NIB 05 van 2019 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeder, 5 Maart’19 Middelburg / Reminder – Empowerment session – Novice Educator, 5 March’19 Middelburg. Lees meer/Read more

NIB 04 van 2019 : Onttrekking van PPN vir 2019 / Withdrawal of the distributed PPN for 2019. Lees meer/Read more

NIB 03 van 2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Beginneropvoeder, 5 Maart’19 Middelburg / Empowerment session – Novice Educator, 5 March’19 Middelburg. Lees meer/Read more

NIB 02 van 2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Akkommodasies en Konsessies / Empowerment session – Accommodation and Concessions. Lees meer/Read more

NIB 01 van 2019 : Welkom Terug – Gr 12 Uitslae / Welcome Back – Gr 12 Results. Lees meer/Read more