NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2019 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2019

NORTH WEST NEWSLETTERS | NOORD-WES NUUSBRIEWE

Nuusbrief / Newsletter 29/2019 : Gr 12 Merkers, Opleidingsgeleenthede 2020, Kersboodskap / Gr 12 Markers, Training sessions 2020, Christmas message. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 28/2019 : Verspreiding van SAOU 2020 Korporatiewe Geskenke / Distribution of SAOU 2020 Corporate Gifts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 27/2019 : Leiersberaad 2019 / Leadership Conference 2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 5/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 4/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 3/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 2/2019. Lees meer/Read more

PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 1/2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 26/2019 : Welkom Terug, Leiersberaad 2019 / Welcome Back, Leadership Conference 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 25/2019 : Leiersberaad 2019 / Leadership Conference 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 24/2019 : Implimentering van ‘n heffing vir duplikaat IRP5s / Implementation of a levy for duplicate IRP5s. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 23/2019 : Gratis Korporatiewe Geskenk / Free Corporate Gift. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 22/2019 : Vrouedag  / Women’s Day 9 Aug’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 21/2019 : Opleiding – Alle Hoofde & Administratiewe Assistente (Dept en BL-Aanstellings – Lede en Nie-Lede) / Training – All Principals & Administrative Assistants (Dept and GB Appointees – Members and Non-Members) Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 20/2019 : Bemagtiging van Opvoeders by Onafhanklike Skole / Empowering Educators at Independent Schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 19/2019 : Leiersberaad, 8 & 9 Nov 2019 / Leadership Conference, 8 & 9 Nov 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 18/2019 : Aanstellingsprosedures vir geadverteerde bevorderingsposte / Recruitment process of advertised promotional posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 17/2019 : Tydelike Opvoeders in Substantiewe Vakante Poste, Vereistes om te kwalifiseer vir Permanentmaking / Temporary Educators in Substantive Vacant Posts, Requirements to qualify for Permanent making. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 16/2019 : Welkom terug, Opleidingsgeleenthede / Welcome back, Training Sessions. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 15/2019 : Bemagtiging van Opvoeders by Onafhanklike Skole / Empowering Educators at Independent Schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 14/2019 : Sifting, Kortlysting en Onderhoude / Screening, Shortlisting and Interviews. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 13/2019 : NOORDWES Vakaturelys: Bevorderingsposte / NORTH WEST Vacancy list: Promotional posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 12/2019 : Kennisbou – Remediërende Lees Werkswinkel / Knowledge Builder – Remedial Reading Workshop. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 11/2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Die identifisering en ondersteuning van leerders met leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer / Empowerment Session – The identification and support of learners with barriers to learning in the  the inclusive classroom. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 10/2019 : LSEN Workshop, 17 July 2019, Rustenburg. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 09/2019 : OVS Vakaturelys – Bevorderingsposte / OFS Vacancy List – Promotional Posts. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 08/2019 : Welkom Terug, Positiewe Klaskamerbestuur en Dissipline, Salarisaanpassings 1 April 2019 / Welcome Back, Positive Classroom Management and Discipline, Salary Adjustments 1 April 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 07/2019 : Bemagtigingsgeleentheid – Positiewe Klaskamerbestuur en Dissipline / Empowerment Session – Positive Classroom Management and Discipline. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 06/2019 : Herinnering – Bemagtigingsgeleentheid : Beginneropvoeder, Klerksdorp 12 Maart 2019 / Reminder – Empowerment Session : Novice Educator, Klerksdorp 12 March 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 05/2019 : Bemagtigingsgeleentheid : Beginneropvoeder, Klerksdorp 12 Maart 2019 / Empowerment Session : Novice Educator, Klerksdorp 12 March 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 04/2019 : Werwing van nuwe lede vir die SAOU Noordwes / Recruitment of new members for the SAOU North West. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 03/2019 : Opleiding – Lees – Die invloed van generasies & kurrikulumboustene in die laerskool / Training – Reading – The influence of generations & curriculum building blocks  in primary schools. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 02/2019 : Opleiding SAOU Skoolverteenwoordigers / Training SAOU School Representatives 31 Jan’19. Lees meer/Read more

Nuusbrief / Newsletter 01/2019 : Welkom, NSS Eksamen 2018 / Welcome, NSC Examinations 2018. Lees meer/Read more.