NORTH WEST IMAGE GALLERY 2017

Galleries

North West Image Gallery

OLSOB opleiding / ELSEN Training, HS Die Wilge, Potchefstroom, 13 Sept’ 2017

Bemagtigingsgeleentheid vir Administratiewe Personeel 6 September 2017
Empowerment session for Admin Personnel 6 September 2017
Vrouedag 2 Augustus 2017
Women’s Day 2 August 2017
Eendagkursus Finansiële Bestuur 13 Junie 2017 Klerksdorp
One Day Course Financial Management 14 June 2017 Klerksdorp
Eendagkursus Finansiële Bestuur 14 Junie 2017 Swartruggens
One Day Course Financial Management 14 June 2017 Swartruggens