NORTHERN CAPE IMAGE GALLERY 2018

Galleries

Northern Cape Image Gallery

Admin Seminaar & Kimberley Sekretaresse Dag, 6 en 7 Sept 2018

Upington Sekretaresse Dag, 31 Aug en 1 Sept 2018

Namakwa Bemagtiging, Junie 2018

Skoolbesture Seminaar, Bloemfontein, 14 – 16 Junie 2018

Verhoudings maak saak, Kimberley, Mei 2018

Besoek aan Calvinia Laerskool, April 2018

Veiligheid in die werksplek en Rassisme

NKP Hoofdeberaad