NORTHERN CAPE NEWSLETTERS 2015 | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE 2015

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

NORTHERN CAPE NEWSLETTERS | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE

Splinternuus 29 van 2015 : Laaste take vir die skooljaar, Byeenkomste vir Beginneronderwysers, Seminaar vir Skoolhoofde 2016, Kantoorsluiting, Kerswense. Kliek hier vir meer inligting

Splinternuus 28 van 2015 : Seminaar vir Skoolhoofde, GWK, Douglas op 25 en 26 Februarie 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 27 van 2015 : Byeenkoms vir Beginneronderwysers / Workshop on Discipline. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 26 van 2015 : Seminaar vir Skoolhoofde 2015, Werkswinkel vir Skoolbesture, Ander Bemagtigingsgeleenthede / Workshop on Discipline, Temporary Teachers. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 25 van 2015 : Vierde Kwartaal 2015, Behuisingstoelae, Seminaar vir Skoolhoofde 2016, Slotgedagte vir die matrieks. Kliek hier vir meer inligting. Kliek hier vir Skoolkalender 2016.

Splinternuus 24 van 2015 : Tydelike Onderwysers en Bonusse, Behuisingstoelae, Omskakeling van Tydelike na Permanente aanstelling / Grading of schools. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 23 van 2015 : SAOU verwelkom die besluit om die skryf van die 2015 JNA ui te stel. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 22 van 2015 : SAOU en JNA (“ANA”). Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 21 van 2015 : Kortlysting en Onderhoude / National Teaching Awards / Bemagtiging Fetale Alkoholsindroom (FAS) / Service Bonus Temporary Teachers / Betaling van Diensbonus / Salariskerwe vir Opvoeders en Terapeute. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 20 van 2015 : Afsterwe van LUR, Me Grizelda Cjiekella-Lecholo, Vakaturelys Julie 2015, Bemagtiging : Fetale Alkoholsindroom (FAS). Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 19 van 2015 : Bemagtiging : Fetale Alkoholsindroom (FAS). Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 18 van 2015 : Vakaturelys : Julie 2015, Bemagtiging : Ken jou korrekte roetes. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 17 van 2015 : Derde Kwartaal, Omskakelings, Bemagtiging, Vakaturelyste, SAOU App. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 16 van 2015 : Omskakelings, Bemagtiging : Ken jou korrekte roetes, Langdienserkenning vir Opvoeders / Long Service Award. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 15 van 2015 : Omskakelings, Evalueer die kwaliteit van SAOU, Wat is u keuse? Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 14 van 2015 : Omskakelings, Evalueer die kwaliteit van SAOU, Wat is u keuse? Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 13 van 2015 : Oorplasings, Omskakelings, BSB aan Terapeute / Long Service Awards and Acting Allowances, Re-Grading of Schools. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 12 van 2015 : Bemagtiging : Ken jou korrekte roetes, Evalueer die kwaliteit van SAOU, Wat is u keuse? Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 11 van 2015 : Bemagtiging : Aanbiedings deur vakbonde en “CPTD”-punte. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 10 van 2015 : Bamagtiging : Leerhindernisse, Sake bespreek met die NKOD / School Organisers. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 9 van 2015 : Bemagtiging : Leerhindernisse. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 8 van 2015 : Bemagtigingsessie in Kimberley op 7 Mei 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 7 van 2015 : Leerhindernisse van Leerders, Kennisgewingstydperk by bedanking, Oorplasing van Onderwysers, 1 + 4 Mathematics Strategy. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 6 van 2015 : Welkom terug, Bemagtiging van lede deur die SAOU, Registrasie vir bemagtiging – Leerhindernisse van Leerders, Ken jou korrekte roetes. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 5 van 2015 : Terugvoering uit die Provinsiale RAVO, Betaling van waarnemerstoelae, Bemagtiging van lede deur die SAOU, Nuwe kantore. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 4 van 2015 : Kontak besonderhede van SAOU Noord-Kaap / Contact details of SAOU Northern Cape. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 3 van 2015 : Staatskoerant no 38249 gedateer 27 November 2014 Gewysigde Verlofvorm / Government Gazette no 38249 dated 27 November 2014 Leave Form. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 2 van 2015 : Tydelike Onderwysers : Volle Voordele of Toelae van 37%, Mediese Subsidie, Behuisingstoelaag, Pensioenfonds, Bonus, Lidmaatskap / PSCBC : Resolution 1 of 2007. Kliek hier vir meer inligting.

Splinternuus 1 van 2015 : Personeel 2015, Dagboeke, Matriek 2014 / Northern Cape Principals’ Seminar 2015, National Teachers awards. Kliek hier vir meer inligting.