NORTHERN CAPE NEWSLETTERS | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE

prov_news_icon

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

NORTHERN CAPE NEWSLETTERS | NOORD-KAAP NUUSBRIEWE

Splinternuus 27 van 2016 : Vakansiegroete, Bemagtiging 2017 / Peaceful Holiday, National Teaching awards, Empowerment 2017. Lees meer/Read more

Splinternuus 26 van 2016 : Korporatiewe Geskenke, Skoolverteenwoordiger-Handleiding, Bemagtigingsgeleenthede / Corporate Gifts, School Representatives Operational Tool CD, Empowerment Sessions. Lees meer/Read more

Splinternuus 25 van 2016 : Korporatiewe Geskenke, Inhandiging van Puntestate en uitreik van rapporte / Salary adjustment 2017, Time off for Union activities. Lees meer/Read more

Splinternuus 24 van 2016 : Skoolverteenwoordigers, Korporatiewe geskenk, Bemagtiging 2017, Beginneronderwysers ens. Lees meer

Splinternuus 23 van 2016 : PUR, Graad 12 Eksamen, Vakaturelys 1 van 2016, Korporatiewe Geskenke, Gems. Lees meer/Read more

Splinternuus 22 van 2016 : Verkiesingsnuus / Election news. Lees meer/Read more

Splinternuus 21 van 2016 : Vakansie, SACE, Insentiewe en Verkiesing 2016. Lees meer/Read more

Splinternuus 20 van 2016 : Verkiesing / Election 2016. Lees meer/Read more

PUR Verkiesingsinligting – Nominasie Kringorganiseerder / PEC Election Information – Nomination Circuit Organiser. Lees meer/Read more

Noord-Kaap Kringe

Splinternuus 19 van 2016 : Aanstellingsproses, Poste waarvoor daar min aansoeke was, SAOU Bemagtiging. Lees meer/Read more

Splinternuus 18 van 2016 : Aanstellings en Bemagtiging. Lees meer/Read more

Splinternuus 17 van 2016 : SAOU Bemagtiging, Augustus 2016. Lees meer/Read more

Splinternuus 16 van 2016 : Welkom terug, Sifting en kortlysting, Aftrede op 65. Lees meer/Read more

Splinternuus 15 van 2016 : Tydelike Opvoeders, Salarisstrokies, Vakaturelys & Aanvullende Vakaturelys. Lees meer/Read more

Splinternuus 14 van 2016 : Regte van Opvoeders, Vakaturelys 1 van 2016, Sertifikate vir bywoning, Lede-Sake. Lees meer/Read more

Splinternuus 13 van 2016 : Kennisbou III, Regte van Opvoeders, Eksamen, Vakaturelys. Lees meer/Read more

Splinternuus 12 van 2016 : Kennisbou III – Skoolhoofde en Onderwysers. Lees meer/Read more

Splinternuus 11 van 2016 : Bemagtigingsessie Regte van Opvoeders. Lees meer

E-Nuus/E-News 2/2016 : Wiskunde en Natuurwetenskap – Registrasie Lees meer
Mathematics and Natural Science – Registration Read more

Splinternuus 10 van 2016 : Langdienswerkenning / Long Service Awards. Lees meer/Read more

Splinternuus 9 van 2016 : Oop Vakaturelyste in Limpopo : Vakante Hoofposte, Adjunkhoofposte, Departementshoofposte / Open Vacancy Lists in Limpopo : Vacant Principal Posts, Deputy Principal Posts, Head of Department Posts. Lees meer/Read more

Splinternuus 8 van 2016 : Bemagtigingskursusse – Wiskunde en Fisiese Wetenskap. Lees meer/Read more

Splinternuus 7 van 2016 : Aanstelling van Mnr Henk Brand as Provinsiale Sekretaris / Algemene salarisaanpassing vir 2016. Lees meer/Read more

Splinternuus 6 van 2016 : Provinsiale Sekretaris. Lees meer

Splinternuus 5 van 2016 : Vakansie. Lees meer

Splinternuus 4 van 2016 : Kennisbou III : Wiskunde en Wetenskap / Seminaar vir Skoolhoofde 2016. Lees meer/Read more

Splinternuus 3 van 2016 : Werkswinkel oor Dissipline 29 en 30 Jan’16, Byeenkoms vir Beginneronderwysers 28 Jan’16 / Workshop on Discipline 29 and 30 Jan’16. Lees meer/Read more

Splinternuus 2 van 2016 : Byeenkoms vir Beginneronderwysers. Lees meer/Read more. Skoolkalender/School Calender 2017

Splinternuus 1 van 2016 : Byeenkoms vir Beginneronderwysers, Seminaar vir Skoolhoofde 2016, Matriek 2015. Lees meer/Read more