Galleries

North West Image Gallery

Bemagtigingsgeleentheid / Empowerment session
29 Jul 2019, Buhrmansdrift L/S & 30 Jul 2019, Hartbeespoort H/S
“The Identification of Barriers to learning in the inclusive classroom. / Identifisering van leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer.”
“Strategieë om leerders met leerhindernisse te ondersteun / Strategies to support learners with barriers to learning”
SAOU(NW) LSEN WORKSHOP
17 July 2019, Oom Paul School
“Over a hundred SAOU members joined the SAOU team to listen to the sound advice of Hanna Kok, Senior Managing partner of ‘The Life You Want’, on “How stress creates an insecure and unsafe environment””.
SAOU(NW) OLSOB WERKSWINKEL
17 Julie 2019, Oom Paul Skool
“Meer as honderd SAOU-lede het by die SAOU-span aangesluit om te kom luister na die goeie raad van Hanna Kok, Senior Besturende vennoot van ‘The Life You Want’, oor “Hoe stres ‘n verwarrende en onveilige omgewing skep””.

Novice Educators Training, 12 March 2019 / Beginneropvoeders Opleiding, 12  Maart 2019, HS Schoonspruit

Lees: die invloed van generasies & kurrikulum-boustene in die laerskool, LS Generaal Hendrik Schoeman, 14 Feb’ 2019

Reading: the influence of generations & curriculum building blocks in primary schools, Generaal Hendrik Schoeman PS, 14 Feb’2019

SAOU lede het die saal van Laerskool Generaal Hendrik Schoeman behoorlik vol gesit tydens ‘n SAOU opleidingsessie op 14 Februarie 2019.  Dit was nog boonop Valentynsdag, wat gesorg het vir ekstra gees, geur en kleur. Opvoeders het opleiding ontvang oor die tema. “Lees: die invloed van generasies & kurrikulum-boustene in die laerskool”.  Groot dank en waardering aan GHS vir al die moeite wat gedoen is om hierdie dag ‘n reuse sukses te maak.

SAOU members filled the Generaal Hendrik Schoeman Primary School’s hall to the brim during a SAOU training session on February 14, 2019. It was also Valentine’s Day, which provided extra spirit, flavour and colour to the day.  Educators received training on ” Reading: the influence of generations & curriculum building blocks in primary schools”. Our sincere thanks and appreciation to GHS for all the effort made to make this day a huge success.

National Teaching Awards (NTA)

SAOU members have once again excelled at the annual National Teaching Awards (NTA). Two of our members won first place after the nationwide assessment. Ms Hannelie Louw (North West Province) was named winner in the Special Education category, while Ms Lezanne de Beer (North West Province) won the in the Grade R Education category. Both received a Renault KWID car as well as several other prizes. It was truly exceptional. Ms Arlene Holding (North West Province) received a second place in the Lifetime Commitment in Education category.  Congratulations to all the SAOU members who walked away with well-deserved prizes and awards.

SAOU lede het weer by die jaarlikse Nasionale Onderwyserstoekenningsaand (NTA) uitgeblink.  Twee van ons lede het eerste plekke  behaal na die landswye beoordeling.  Me Hannelie Louw (Noordwes Provinsie) is in die kategorie Spesiale Onderwys as wenner aangewys, terwyl Me Lezanne de Beer (Noordwes Provinsie) as kategorie wenner in die afdeling Graad R Onderwys geseëvier het.  Albei het ‘n Renault KWID motor ontvang asook verskeie ander pryse.  Dit was voorwaar besondere prestasies.  Me Arlene Holding (Noordwes Provinsie) het ‘n tweede plek in die afdeling Lewenslange toewyding in die onderwys ontvang.  Ons wens graag al die SAOU lede wat in besonder presteer het, deur ver bo die gemiddelde uit te styg en daarom pryse gewen het, geluk.

Me Lezanne de Beer (Noordwes Provinsie) is in die kategorie Graad R Onderwys as wenner aangewys

Me Hannelie Louw (Noordwes Provinsie) is in die kategorie Spesiale Onderwys as wenner aangewys