OUR TEAM | ONS SPAN

MARÉSA-VILJOEN

MARÉSA VILJOEN
VKO EN LAERSKOLE
ECD & PRIMARY SCHOOLS
maresav@saou.co.za

JOHANN-GULDENPFENNIG

JOHANN GULDENPFENNIG
HOËRSKOLE EN FOKUSSKOLE
HIGH SCHOOLS & FOCUS SCHOOLS
johanng@saou.co.za

ME-MARIETJIE-LE-ROUX

MARIETJIE LE ROUX
OLSOB EN INKLUSIEWE ONDERWYS
ELSEN & INCLUSIVE EDUCATION
mleroux@saou.co.za

T: 012 436 0900
F: 086 242 4196
E: saoupod@saou.co.za

Ted
TED TOWNSEND
PROFESSIONELE ADVISEUR : PRIVAATSKOLE
PROFESSIONAL ADVISOR : PRIVATE SCHOOLS
TTownsend@saou.co.za
ADEL-JACOBS
ADEL JACOBS
PROFESSIONELE ADVISEUR 
PROFESSIONAL ADVISER 
adelj@saou.co.za
LIEZL-HENRICH
LIEZL HENRICH
POD ADMINISTRASIE
POD ADMINISTRATION
liezlh@saou.co.za
Rose-anne
ROSE-ANNE LYON
MARKETING AND COMMUNICATION

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OFFERS SUPPORT SERVICES THAT INCLUDE THE FOLLOWING:

Interpreting and distributing policy documents concerning all aspects of pre-tertiary education and teacher training.

Empowering school management and teachers by sharing training and support material.

Representing school management and teachers at departmental, statutory and other educational structures.

PROFESSIONELE ONTWIKKELING LEWER ONDERSTEUNINGSDIENSTE WAT DIE VOLGENDE BEHELS:

Vertolking en verspreiding van inligting oor beleid rakende alle aspekte van voor-tersiêre onderwys en onderwyseropleiding

Bemagtiging van skoolbesture en onderwysers deur middel van·opleidings- en ondersteuningsmateriaal

Verteenwoordiging van skoolbesture en onderwysers op departementele, statutêre en ander strukture op die onderwysterrein

DEPARTMENTAL CIRCULARS  | DEPARTEMENTELE OMSENDSKRYWES

book_icon