NATIONAL | Nasionaal

national-1

T: +27 12 436 0900
F: +27 12 348 9658
F: +27 12 348 8421

F: 086 687 2476
Membership enquiries | Ledenavrae

E: saou@saou.co.za
SAOU Call Centre | Inbelsentrum
086 072 6843

Facebook

national-2
NATIONAL NEWSLETTERS | PROVINSIALE NUUSBRIEWE
national-3
Circulars and Policies | Omsendbriewe en beleid
national-4
SAOU APP | SAOU TOEP
national-5
 PHOTO GALLERY | FOTO GALLERY
FAQ
FAQ’S & INFORMATION | KWELVRAE EN INLIGTING
national-7
SAOU Mall
national-7
PRINCIPAL’S SYMPOSIUM | Hoofdesimposium
national-7
SCHOOL MANAGEMENT WORKSHOP | Werkswinkel vir Skoolbesture

MEET THE TEAM | ONTMOET DIE SPAN

MNR-CHRIS-KLOPPER
 • Matrikuleer aan HS Hercules en studeer aan Normaal Kollege Pretoria, UNISA en Pretoria Universiteit.
 • Aangestel as onderwyser by Hoër Handelskool Pretoria.
 • Aangestel by destydse Transvaalse Onderwysersvereniging (1987).
 • Hy is Uitvoerende Direkteur van TO-Strand en FINSA, trusteelid van HOK Trust, Vise-President: Finansies van FEDUSA en Voorsitter van die Raad van Trustees van Medihelp.
 • Aangestel as Hoof Uitvoerende Beampte van die SAOU (1 April 2008).
 • Matriculated at HS Hercules and studied at Normaal Kollege Pretoria, UNISA and the University of Pretoria.
 • Appointed as a teacher at Commercial High School Pretoria.
 • Appointed at the former Transvaalse Onderwysersvereniging (1987).
 • He is the Executive Director of TO-Strand and FINSA, trustee member of the HOK Trust, Vice-President: Finances of FEDUSA and Chairperson of Medihelp’s Council of Trustees.
 • Appointed as Chief Executive Officer of the SAOU (1 April 2008).
DR-LOUIS-SWANEPOEL-P
 • Matrikuleer aan HS Nylstroom en studeer aan Universiteit van Noord-Wes.
 • Behaal 3 grade en sy diploma met lof.
 • Aangestel as onderwyser en later as Departementshoof by Potchefstroom Gimnasium.
 •  Aangestel as Adjunkhoof (1994) en as Hoof (2004) by HS Nelspruit.
 • Behaal sy Ph.D (Onderwysbestuur) in 2003.
 • SAOU loopbaan: Adjunk-President (2011).
 • Verkies as President van die SAOU miv 1 Januarie 2017.
 • Voorsitter van TO Strand en Finsa.
 • Ondervoorsitter van SARO.
 • Matriculated HS Nylstroom and studied at North-West University.
 •  Obtained 3 degrees and a diploma with distinction.
 • Appointed as a teacher and later as Head of Department at Potchefstroom Gimnasium.
 • Appointed as Deputy Principal (1994) and as Principal (2004) at HS Nelspruit.
 • Obtained his Ph.D (Education Management) in 2003.
 • SAOU career: Deputy President (2011).
 • Elected as President of the SAOU wef 1 January 2017.
 • Chairman of TO Strand and FINSA.
 • Deputy Chairperson of SACE.
mrs-lemmer-deputy
 • Matrikuleer aan HS Brandwag Benoni en studeer aan Normaal Kollege Pretoria.
 • Verwerf B.ED Honeurs in 2000 aan UNIZUL.
 • Aangestel as onderwyser en later as Departementshoof by Amanzimtoti High School.
 • Aangestel as Departementshoof (1994) by Kuswag Skool.
 • Aangestel as Skoolhoof (2005) by Amanzimtoti High School.
 • Verkies as KZN Provinsiale Voorsitter (2012)
 • Adjunkpresident van die SAOU miv 1 Januarie 2017.
 • Voorsitter van die NOU Trust

Mr-Paul-Sauer-newimag

Paul Philip Sauer is in Oos-Londen in die Oos-Kaap gebore op 3 Januarie 1967.  Hy begin sy laerskool loopbaan by Beaconhurst Laerskool en voltooi sy Hoërskool loopbaan by Hoërskool Grens.  Hy begin studeer aan die Universiteit van die Vrystaat in 1985 en behaal ‘n B.Sc graad, met Geografie en Dierkunde as hoofvakke, ‘n B.Sc Honneurs in Geomorfologie en Biogeografie.  Hierna voltooi hy die Hoër Onderwys Diploma met Biologie en Aardrykskunde as didaktiek vakke in 1989.

Hy voltooi sy Nasionale Diensplig in 1990 en begin as ‘n posvlak 1 onderwyser by die Hoërskool Hentie Cilliers in 1991, waar hy Biologie en Algemene Wetenskap gee.  Hy word bevorder tot Departementshoof in 1994 aan die Hoërskool Sandveld, Wesselsbron. Hier is hy primêr verantwoordelik vir die onderrig van Biologie, Natuur-en Skeikunde asook Algemene Wetenskap.  Hy aanvaar die pos as Adjunkhoof by Welkom High School, Welkom in 1998.  Hier onderrig hy Biologie, Natuur- en Skeikunde, Fisiologie, Natuurwetenskappe en Lewensoriëntering.  Hy word bevorder tot Skoolhoof van Welkom High School in April 2004 en aanvaar die pos as Skoolhoof by Goudveld-Hoërskool in Januarie 2013.

Mnr. Sauer was in sy onderwysloopbaan aktief betrokke by verskeie sport-, opvoedkundige- en akademiese komitees.  Hy is tans die voorsitter van die  Goudveld Senior Jeug Krieketvereniging, is voorsitter van die Griffons A-liga Hoërskole Rugbyvereniging en dien ook op die uitvoerende bestuur van die vereniging.  Mnr. Sauer was voorheen die voorsitter van Rovers Krieketklub in Welkom en was ook vir meer as 10 jaar betrokke as die Voorsitter van die Welkom Eskom Expo vir Jong Wetenskaplikes.  Hy het ook op die nasionale komitee, wat die nasionale kompetisie reël as vloerbestuurder en tegniese beampte opgetree.  Mnr. Sauer was ook voorheen sekretaris van die Lejweleputswa Skoolhoofde-komitee en het ook in die Provinsiale Raad vir Skoolhoofde in die Vrystaat gedien.  Hy dien huidig steeds in die Provinsiale Raad vir Skoolhoofde as genomineerde van die LUR van Onderwys in die Vrystaat.  Hy is tans dan ook die provinsiale verkose voorsitter van die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie en dien op die nasionale dagbestuur en uitvoerende raad van die organisasie.  Hy dien ook op die NG Kerk Welkom-Suid se kerkraad.

Hy dien ook as lid van die SAEF Bestuurskomitee.

Mnr. Sauer is getroud met Lorraine, ‘n geregistreerde verpleegkundige, vir die afgelope 25 jaar en het twee kinders, Paul in graad 12 en Jana ‘n derde jaar in Bedryfsielkunde aan die NWU.

Mnr. Sauer beskou homself as ‘n persoon wat ‘n passie vir die onderwys, tieners en personeelontwikkeling het.  Hy glo daarin om ‘n positiewe verskil te maak, daar waar jy geplant is en verwag niks minder van mense, as wat hy self bereid is om te doen nie.

In sy vrye tyd lees hy graag sport persoonlikhede se autobiografieë, is ‘n passievolle sportliefhebber en is ‘n uitgesproke en lojale ondersteuner van die Vrystaat Cheethas, Knights krieketspan en Bloemfontein Celtic sokkerspan.

Hy is verkies tot Visepresident van die SAOU miv 1 Januarie 2017.

Hy dank God Drie-enig vir al die genade en seëninge.  Sonder Hom was niks moontlik nie.