POD – Additional documents

 Additional documents / Addisionele dokumentasie

faq_2
Werkswinkel vir Skoolbesture / School Management Workshop (24 – 26 Aug’17)

Kliek hier vir foto’s / Click here for photos

Program/Programme

WERKSWINKEL SKOOLBESTUUR 2017 – EVALUERINGSVORM / WORKSHOP SCHOOL MANAGEMENT 2017 – EVALUATION FORM

Aanbiedinge / Presentations

Finansiele Bestuur Dr Davies_M Besseling.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/Finansiele-Bestuur-Dr-Davies_M-Besseling.pdf

Algemene lesse geleer gedurende ‘n onderwysloopbaan J vd Westhuizen.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/1.-Algemene-lesse-geleer-gedurende-n-onderwysloopbaan-J-vd-Westhuizen.pdf

Kurrikulumbestuur Hoërskole W Viljoen.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/1.-Kurrikulumbestuur-Hoërskole-W-Viljoen.pdf

Kurrikulumbestuur Hoërskole W Viljoen.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/1.-Kurrikulumbestuur-Hoërskole-W-Viljoen-1.pdf

Kurrikulumbestuur Laerskole M Viljoen.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/2017-SAOU-Kurrikulumbestuur-Laerskole.pdf

The role of the leader in successful school M Viljoen. http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/6.-The-role-of-leadership-in-successful-schools-M-Viljoen.pdf

Die X faktor in skole en waarom sommige skole beter presteer as ander vergelykbare skole M Viljoen.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/6.-Die-X-faktor-in-skole-en-waarom-sommige-skole-beter-presteer-M-Viljoen.pdf

Professionaliteit in die werkplek M Viljoen.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/9.Professionaliteit-in-die-werkplek-M-Viljoen-B.pdf

Kurrikulumbestuur vir OLSOB_Curriculum management for ELSEN M Schoeman.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/1.-Kurrikulumbestuur-vir-OLSOB_Curriculum-management-for-ELSEN-M-Schoeman.pdf

Section 38 A of SASA A Bester.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/1.-Section-38-A-of-SASA-A-Bester.pdf

How must the school position itself strategically Z de Wet.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/2.-How-must-the-school-position-itself-strategically-Z-de-Wet.pdf

Onderskeid tussen personeel aanstellings J Kruger.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/2.-Onderskeid-tussen-personeel-aanstellings-J-Kruger.pdf

Personnel Appointments J Kruger. http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/2.-Personnel-Appointments-J-Kruger.pdf

Conflict management and mediation M le Roux.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/Conflict-mediation-Workshop-School-Management-2017-new.pdf

Die optimale samestelling en benutting van skoolbestuur L Swanepoel.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/3.-Die-optimale-samestelling-en-benutting-van-skoolbestuur-L-Swanepoel.pdf

Die toestaan van verlof en gepaardgaande kompleksiteite t.o.v plaasvervangers E Raubenheimer.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/4-Die-toestaan-van-verlof-en-gepaardgaande-kompleksiteite-t-o-v-plaasvervangers-E-Raubenheimer-B.pdf

Granting of leave and the combined complexities re substitutes E Raubenheimer. http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2017/08/4-Granting-of-Leave-and-the-Combined-Complexities-re-Substitutes-E-Raubenheimer.pdf

SGB_The election and role of staff, relationship with principal and SMT T Gordon.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/4.-SGB_The-election-and-role-of-staff-relationship-with-principal-and-SMT-T-Gordon.pdf

‘n Praktiese benadering tot godsdiensbeoefening K Labuschagne.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/5.-n-Praktiese-benadering-tot-godsdiensbeoefening-K-Labuschagne.pdf

Personeeldissipline Wat mag ‘n hoof doen K Labuschagne.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/5.-Personeeldissipline-Wat-mag-n-hoof-doen-K-Labuschagne.pdf

Personeelbemagtiging_Staff empowerment M Botha.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/6.-Personeelbemagtiging_Staff-empowerment-M-Botha.pdf

Die billike en gelyke hantering van personeel_The equitable and fair approach to staff P Sauer.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/7.-Die-billike-en-gelyke-hantering-van-personeel_The-equitable-and-fair-approach-to-staff-P-Sauer.pdf

The Management of change L Lemmer.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/7.-The-Management-of-change-L-Lemmer.pdf

Unions in the staff room_What to do and what not A de la Rey.pdf http://www.saou.co.za/wp-content/uploads/2016/05/8.-Unions-in-the-staff-room_What-to-do-and-what-not-A-de-la-Rey.pdf