Pos Besonderhede

Onderwyswer Beheerliggaam HTS Middelburg

Eng HL & EAT Gr 8-12

HTS Middelburg
Middelburg Mpumalaga
Voltyds
Kategorie : ENG HL & EAT - GR 8-12 Salaris : Ervaring(s) :3 Year

Oorsig

Vereiste vir pos: BEd-graad Sr en EFT. Betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite. SACE-registrasie. Stuur CV aan die Hoof by admin@htsmiddelburg.co.za. Sluitingsdatum vir aansoeke 22 November 2019. Begindatum 1 Januarie 2019.

Oor HTS Middelburg

Kontak skool vir meer inligting.