Pos Besonderhede

Graad 4-6 Remidiërende Onderwyser

Graad 4-6 Remidiërende Onderwyser

Orania CVO-Skool
Orania, Noord Kaap
Voltyds
Kategorie : Remediërende Onderwys Salaris :R125,000 Ervaring(s) :0 Year

Oorsig

Die pos is by Orania CVO-skool, ‘n Christelike streekskool vir Afrikanerkinders in die Bo-Karoo. Die skool se leerlingtal het die afgelope jare gegroei vanaf 42 leerlinge tot sowat 280. Die skool toon steeds goeie groeipotensiaal en grootskaalse uitbreiding in kapasiteit, infrastruktuur en vermoë word in die vooruitsig gestel. Ons adverteer graag die volgende pos vir 2020.. Kom word deel van ʼn dinamiese span.

Oor Orania CVO-Skool

Orania CVO-skool is ‘n Christelike streekskool vir Afrikanerkinders in die Bo-Karoo. Die skool se leerlingtal het die afgelope jare gegroei vanaf 42 leerlinge tot sowat 250. Die skool toon steeds goeie groeipotensiaal en grootskaalse uitbreiding in kapasiteit, infrastruktuur en vermoë word in die vooruitsig gestel.

Oor die werkgewer

Orania CVO-skool is ‘n Christelike streekskool vir Afrikanerkinders in die Bo-Karoo. Die skool se leerlingtal het die afgelope jare gegroei vanaf 42 leerlinge tot sowat 280. Die skool toon steeds goeie groeipotensiaal en grootskaalse uitbreiding in kapasiteit, infrastruktuur en vermoë word in die vooruitsig gestel. Ons adverteer graag die volgende poste vir 2020.  Kom word deel van ʼn dinamiese span.

 

Vereistes van suksesvolle aansoeker

  • Moet die etos van die skool en Orania kan bevorder.
  • Moet geskikte tersiêre kwalifikasies hê.
  • Toepaslike onderwyservaring / werkservaring hê.
  • Moet in ʼn span kan saamwerk.
  • Beskik oor ʼn SARO- registrasienommer.
  • Verblyfreg in Orania sal vereis word na posaanvaarding.

 

Aansoekproses

Aansoeke moet voor of op 27 November 2019 aan die skoolhoof gestuur word.

Rig navrae aan mnr. Johan de Klerk by 083 407 1440.

Aansoeke moet verkieslik per e-pos of harde kopie ingedien word.

Stuur e-posaansoeke aan admin@oraniacvo.co.za

 

Posaanvaarding is 1 Januarie 2020 of soos deur partye ooreengekom.