Pos Besonderhede

Skoolhoof

Bestuur en uitbreiding van n groeiende laerskool.

Gereformeerde Skool Wolmaransstad
wolmaransstad
Voltyds
Kategorie : Intermediêre Fase Salaris :R120 Ervaring(s) :2 Year

Oorsig

Moet 'n lid wees van Gereformeerde -, NG-, Hervormde-, APK of Vrye Gereformeerde kerk wees. Beheerliggaampos salaris onderhandelbaar. Afrikaans sprekend Ondervinding Sekere klasse aanbied

Oor Gereformeerde Skool Wolmaransstad

Ons is 'n Afrikaansmedium gereformeerde ouerskool, waarin verbondsouers in die "laat onderrig" van hul kinders kragtens die doopformulier streef om Christelike lewens -en wêreldbeskouing soos op die Heilige Skrif gebaseer aan hulle kinders oor te dra. Dis ons doelbewuste strewe om Skrifgefundeerde verbondsopvoeding en kultuuroordrag aan ons kinders te bied.