Job Detail

Graad 4 tot 6 Pos – Onderwyseres

Graad 4 tot 6 Pos - Onderwyseres

Port Natal Skool
durban
Contract
Category Afrikaans HT gr. 4 - 7 Salary Experience(s) Year

Overview

About Port Natal Skool

Port Natal School - Gr. R -12

Primêre Skool Pos (BL) beskikbaar by Port Natal Skool vanaf 01 Februarie 2019

Akademiese Onderrig : Afrikaans Eerste Addisioneel – Gr. 4
Afrikaans Huistaal – Gr. 5
PSW Gr. 6 – Engels Medium

Onderrig Taal : Afrikaans en Engels

Die aanbieding van sport (veral atletiekorganisasie) en kultuur betrokkenheid sal ‘n vereiste wees.

Rig CV aan Skoolhoof : info@porties.co.za (Mnr. N. van Jaarsveld)

Sluitingsdatum : 25 Januarie 2019

Verwysing : PNS: LS/2019

Aanbevelings : Moet tenvolle gekwalifiseerd wees.
Moet SACE geregistreerd wees.
Moet tenvolle tweetalig wees.
Moet pos op 1 Februarie kan aanvaar.
Aansoeke moet vergesel wees van gesertifiseerde afskrifte van
kwalifikasies en ID dokument.
Heg ‘n verkorte CV aan
Die skool hou die reg voor om ‘n S.A.P. klaring aan te vra.

Navrae : Die Skoolhoof
Mnr. N. van Jaarsveld
Tel: 031 – 205 6369