PROFESSIONAL NEWSLETTERS | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2017

prof_news_icon

PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2017 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2017

Insig/Insight 17 of 2017 : Nasionale Onderwystoekennings 2017 / National Teacher Awards 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 16 of 2017 : Opname : Dissipline in skole / Survey : Discipline in schools. Lees meer/Read more

Insig/Insight 15 of 2017 : Implementering van die TO-Leerprogram by Vaardigheidsskole en Mid-Skole / Implementation of the TO-Learning Programmes at Schools of Skill and Mid- Schools. Lees meer/Read more

Insig/Insight 14 of 2017 : SAOU VKO Simposium, 14 Oktober 2017 / SAOU ECD Symposium, 14 October 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 13 of 2017 : Werkswinkel vir Skoolbesture – Registrasie sluit 30 Julie 2017 – beperkte plek beskikbaar, VKO Simposium / Workshop for School Management – Registration closes 30 July 2017 – limited place available / ECD Symposium. Lees meer/Read more

Insig/Insight 12 of 2017 : Werkswinkel vir Skoolbesture – Registrasie sluit, beperkte plek beskikbaar / Workshop for School Management – Registration closes, limited place available. Lees meer/Read more

Insig/Insight 11 of 2017 : Kennisbou 2017, Werkswinkel vir Skoolbesture, VKO Simposium / Knowledge Builder 2017, Workshop for School Management, ECD Symposium. Lees meer/Read more

Insig/Insight 10 of 2017 : Kennisbou 2017 – Waaroor gaan Kennisbou? / Knowledge Builder 2017 – What is Knowledge Builder all about? Lees meer/Read more

Insig/Insight 9 of 2017 : VKO Simposium – Juffrou, jy maak saak!, 14 Oktober 2017 / ECD Symposium – Teacher, you matter!, 14 October 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 8 of 2017 : Implementering van Progressie en Promosie / Implementation of Progression and Promotion. Lees meer/Read more

Insig/Insight 7 of 2017 : What is Knowledge Builder all about? Lees meer/Read more

Insig/Insight 6 of 2017 : Kennisbou 2017 – Registrasie open vandag! / Knowledge Builder 2017 – Registration opens today! Lees meer/Read more

Insig/Insight 5 of 2017 : DBE Circular S1 of 2017 CAPS – Section 4 Amendments / DBO Omsendskrywe S1 van 2017 KABV – Afdeling 4 Wysigings. Lees meer/Read more

Insig/Insight 4 of 2017 : Kennisbou 2017 – Word ‘n kenner op jou vakgebied / Knowledge Builder 2017 – Become an expert in your subject area. Lees meer/Read more

Insig/Insight 3 of 2017 : Analise van die Nasionale Senior Sertifikaat Uitslae 2016 / Analysis of the National Senior Certificate Results 2016. Lees meer/Read more

Aansoek vir aanstelling as SBA-Moderator 2017 / Application to be appointed as SBA Moderator 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 2 of 2017 : Registrasie van Opvoeders by SARO en SARO se vereistes t.o.v Professionele Ontwikkeling van Opvoeders, Kennisbou 2017 / Registration of Educators with SACE and SACE requirements with regards to Professional Development of Educators, Knowledge Builder 2017. Lees meer/Read more

Insig/Insight 1 of 2017 : Literatuurstudies vir implementering vir Graad 12 in 2017 / Literature studies for implementation in Grade 12 in 2017. Lees meer/Read more