Professional Newsletters

prof_news_icon

PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2018 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2018

Nuusbrief 7 van 2018: Werkswinkel vir Skoolbestuur / Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 6 van 2018: Analise van die Nasionale Senior Sertifikaat uitslae 2017, Boeliery in die skoolomgewing / Analysis of the National Senior Certificate results 2017, Bullying in the school environment. Lees meer/Read more

Nuusbrief 5 van 2018: Werkswinkel vir Skoolbestuur, 14 – 16 Junie 2018 / School for Management Workshop, 14 – 16 June 2018, Bloemfontein. Lees meer/Read more

Nuusbrief 4 van 2018: Terug-Skool-Toe-Gids vir Beginneropvoeders / Back-To-School-Guide for Beginner Teachers. Lees meer/Read more

Nuusbrief 3 van 2018: Elektroniese Meningsopname – Internskappe – Interns en Skoolhoofde, SAOU Nasionale Werkswinkel vir Skoolbesture 2018 / Electronic survey – Internships – Interns and Principals, SAOU National Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Nuusbrief 2 van 2018: Elektroniese meningsopname – Die onderrig van lees in die Grondslag-, Intermediêre- en Senior Fases / Newsletter 2 of 2018:  Electronic survey – Teaching reading in the Foundation-, Intermediate- and Senior Phases. Lees meer/Read more

Nuusbrief 1 van 2018 / Newsletter 1 of 2018. Lees meer/Read more