Professional Newsletters

prof_news_icon

PROFESSIONAL NEWSLETTERS 2019 | PROFESSIONELE NUUSBRIEWE 2019

Flambojante Afrikaans / SAOU / AON

Nuusbrief 01/2019: Flambojante Afrikaans se afskop-geleenthede, 9 Nov’19 Wes-Kaap en 16 Nov’19 Gauteng. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 27/2019: Die Departement van Basiese Onderwys en Assessering – Beloftes maak skuld, of hoe? / The Department of Basic Education and Assessment – Promises imply fulfillment. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 26/2019: VKO-Simposium, 5 Okt’ 2019 / ECD Symposium, 5 Oct; 2019, Stellenbosch. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 25/2019: SAOU se eerste Innovasie Simposium! / SAOU’s first Innovation Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 24/2019: SAOU vat hande met skole – #SAOUKONNEKT#10DegreeChange / SAOU Joins hands with schools – #SAOUKONNEKT#10DegreeChange. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 23/2019: SAOU vat hande met skole – #SAOUKONNEKT#10DegreeChange / SAOU Joins hands with schools – #SAOUKONNEKT#10DegreeChange. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 22/2019: VKO-Simposium, 5 Okt’ 2019 – Registreer nou! / ECD Symposium, 5 Oct; 2019 – Register now! Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 21/2019: VKO-Simposium, 5 Okt’ 2019 / ECD Symposium, 5 Oct; 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 20/2019: Skoolkalender 2022 / School Calendar 2022. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 19/2019: Welkom Terug, Opleiding vir Kwartaal 3 / Welcome back, Training for Term 3. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 18/2019: SAOU Studietoer 2019 (20-29 September). Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 17/2019: Laat waai met jou voorstelle! / Let your choice be known! Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 16/2019: Laat jou stem hoor! / Let your voice be heard! Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 15/2019: Besigheidstudies – SAOU Ondersteuning om leerders se prestasie te verbeter / Business Studies – SAOU Support to improve learners’ performance. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 14/2019: Werkswinkel vir Skoolbesture 6 – 8 Junie’19, Kaapstad / Workshop for School Management 6 – 8 June’19, Cape Town. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 13/2019: Nasionale Senior Sertifikaat Eksamenrooster / National Senior Certificate Time-Table. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 12/2019: Werkswinkel vir Skoolbesture 6 – 8 Junie’19, Kaapstad / Workshop for School Management 6 – 8 June’19, Cape Town. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 11/2019: Welkom Terug Kollegas, Oos-Kaap Posvlak 1 Simposium, Wiskunde-en-Wetenskap-in-Aksie / Welcome Back Colleagues, Eastern Cape Post Level 1 Symposium, Maths-and-Science-in-Action. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 10/2019: Leadership Development – Strategic Leadership of Independent Schools, Pretoria, 22 – 25 Jul’19 Read more

Nuusbrief/Newsletter 09/2019: Dis Nuut! Posvlak 1 Simposium Oos-Kaap / Gauteng – Registreer sommer nou! / It’s New! Post Level 1 Symposium Eastern Cape / Gauteng – Remember to register! Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 08/2019: Posvlak 1 Simposium 13 April’19 Oos-Kaap, Internasionale Studietoer 2019 / Post Level 1 Symposium 13 April’19 Eastern Cape, International Study Tour 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 07/2019: Klaskamerbestuur en Dissipline Optrede ten tye van Provokasie / Classroom Management and Discipline Response to Extreme Provocation. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 06/2019: Posvlak 1 Simposium, Oos-Kaap, 13 April 2019 / Post Level 1 Symposium, East Cape, 13 April 2019. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 05/2019: VKO Simposium, SAOU Studietoer na Duitsland, Posvlak 1 Simposia / ECD Symposium, SAOU Study Tour to Germany, Post Level 1 Symposia. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 04/2019: VKO Simposium / ECD Symposium, 6 April 2019, Gauteng. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 03/2019: Besigheidstudies 2018 – ‘n Nasionale probleem wat aangespreek moet word! / Business Studies 2018 – A National problem that must be addressed! Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 02/2019: Mini-MBA vir Skoolbestuur / Mini MBA for School Management. Lees meer/Read more

Nuusbrief/Newsletter 01/2019: Besigheidstudies : Ondersoek deur DBO : Dringende versoek om verdere inligting van skole / Business Studies : Investigation by Department of Basic Education (DBE) : Urgent request for further information from schools. Lees meer/Read more