KWAZULU NATAL NEWSLETTERS 2018 | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE 2018

prov_news_icon

KWAZULU NATAL NEWSLETTERS 2018 | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE 2018

KWAZULU NATAL NEWSLETTERS | KWAZULU-NATAL NUUSBRIEWE

Echo 35 van 2018 : Feesgroete / Season’s Greetings. Lees meer/Read more

Echo 34 van 2018 : E G Jansen Redenaarskompetiesie. Lees meer

Echo 33 van 2018 : Opleidingsessies Januarie 2019 / Training Sessions January 2019. Lees meer/Read more

Echo 32 van 2018 : Admindag 2018 / Admin Day 2018. Lees meer/Read more

Echo 31 van 2018 : Welkom terug, Admindag 2018 / Welcome back, Admin Day 2018. Lees meer/Read more

Echo 30 van 2018 : Admindag 2018 / Admin Day 2018. Lees meer/Read more

Echo 29 van 2018 : MDO oop Vakaturelys – September 2018 Bevorderingsposte vir Onderwysers en Kritieke Ondersteuningsposte in skole / MDE Open Vacancy List – Septemeber 2018 Promotional Educators Posts and Critical Support Posts in Schools. Lees meer / Read more

Echo 28 van 2018 : Regstelling – Salarisprogressie – GKBS / Correction – Salary Progression – IQMS. Lees meer/Read more

Echo 27 van 2018 : Salarisprogressie – GKBS / Salary Progression – IQMS. Lees meer/Read more

Echo 26 van 2018 : Oproep tot Publieke Deelname / Call for Public Comment. Lees meer/Read more

Echo 25 van 2018 : Gratis SAOU geskenk / Free SAOU gift. Lees meer/Read more

Echo 24 van 2018 : Gratis SAOU geskenk / Free SAOU gift. Lees meer/Read more

Echo 23 van 2018 : Vrywillige skeidingspakette, Addisionele vergoeding van Onderwysers / Voluntary severance packages, Additional remuneration of Teachers. Lees meer/Read more

Echo 22 van 2018 : Herinnering – Leierskap Seminaar, 4 Augustus’18 / Reminder – Leadership Conference, 4 August’18. Lees meer/Read more

Echo 21 van 2018 : Leierskap Seminaar, 4 Augustus’18 / Leadership Conference, 4 August’18. Lees meer/Read more

Echo 20 van 2018 : Sosiale Media Werkswinkel / Social Media Workshop. Lees meer/Read more

Echo 19 van 2018 : Leierskap Seminaar / Leadership Conference. Lees meer/Read more

Echo 18 van 2018 : Sosiale Media Werkswinkel, Welkom terug / Social Media Workshop, Welcome back. Lees meer/Read more

Echo 17 van 2018 : Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike skole en Publieke Skole / Contemporary Classroom Practice for Independent schools and Public Schools. Lees meer/Read more

Echo 16 van 2018 : Socila Media Werkswinkel / Workshop. Lees meer/Read more

Echo 15 van 2018 : Herinnering – Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike skole en Publieke Skole / Reminder – Contemporary Classroom Practice for Independent schools and Public Schools. Lees meer/Read more

Echo 14 van 2018 : Diensvoorwaardes en Algemene Werkswyses in die skool / Conditions of Service and General Procedures at the school. Lees meer/Read more

Echo 13 van 2018 : Herinnering – Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike skole / Reminder – Contemporary Classroom Practice for Independent schools. Lees meer/Read more

Echo 12 van 2018 : Huldeblyk tydens Hoofdesimposium / Tribute during Principals’Symposium. Lees meer/Read more

Echo 11 van 2018 : Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike skole / Contemporary Classroom Practice for Independent schools. Lees meer/Read more

Echo 10 van 2018 : Bemagtiging vir Opvoeders – My Opvoeder, my Hero – Leier van Leiers / Educator Empowerment – My Teacher, my Hero – A Leader of Learders. Lees meer/Read more

Echo 9 van 2018 : Konnekt – Roadshow, E.G. Jansen Redenaarskompetisie / Konnekt – Roadshow, E.G. Jansen Debate Competition. Lees meer/Read more

Echo 8 van 2018 : Skoolbestuur in tye van verandering – Werkswinkel vir Skoolbestuur 2018 / School Management in times of change – Workshop for School Management 2018. Lees meer/Read more

Echo 7 van 2018 : Konnekt POD Roadshow, 19 & 20 Maart/March 2018. Lees meer/Read more

Echo 6 van 2018 : Konnekt POD Roadshow, 19 March 2018. Lees meer/Read more

Echo 5 van 2018 : E.G.Jansen Redenaarskompitisie, Opvolg – onbetaalde Tydelike Opvoeders, Lede informasie / E.G Jansen Debate Competition, Update – non-payment of Temporary Educators, Members information. Lees meer/Read more

Echo 4 van 2018 : Opleidingsessie Feb 2018, E.G. Jansen Redenaarskompetisie, HRM Circular 3 van 2018 / Training session Feb 2018, E.G. Jansen Debate Competition, HRM Circular 3 of 2018. Lees meer/Read more

Echo 3 van 2018 : Opname rekende Tydelike Opvoeders / Survey regarding Temporary Educators. Lees meer/Read more

Echo 2 van 2018 : Welkom terug, Eksamen uitslae, Opleiding en Werkswinkels 2018 / Welcome back, Examination results, Training and Workshops 2018. Lees meer/Read more

Echo 1 van 2018 : Welkom terug. Lees meer