Forensiese Ondersoek – Bevindinge van Regter Hartzenberg en Forensiese Ouditeure / Forensic Investigation – Findings of Judge Hartzenberg and Forensic Auditors.

image4

SAOU onder die vergrootglas (Jannie van der Westhuizen). Lees meer

Nuusbrief 44 van 2018 : Smeerveldtog teen SAOU neem ‘n nuwe wending / Smear campaign against SAOU reaches new lows. Lees meer/Read more

Nuusbrief 43 van 2018 : Verdere terugvoering aan lede mbt die verslag van Regter Hartzenberg / Further feedback to members in regard to Judge Hartzenberg’s report. Lees meer/Read more

Nuusbrief 42 van 2018 : Media Release – FEDUSA Welcomes Hartzenberg Report on SAOU, 12 November 2018. Read more

Nuusbrief 41 van 2018 : Forensiese Ondersoek – Bevindinge van Regter Hartzenberg en Forensiese Ouditeure / Forensic Investigation – Findings of Judge Hartzenberg and Forensic Auditors. Lees meer/Read more

Verslag van Regter Hartzenberg. Lees meer