OUR PROVINCIAL TEAMS | ONS PROVINSIALE SPANNE

Eastern Cape

T: (041) 364 0500/01/03
F: (041) 364 0510

Facebook Eastern Cape

Cotswold Office Park
Suite Nr 4
Bartonweg 21
Cotswold
Port Elizabeth
6045

Google kaart/Google Map

province-1
NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE
province-2
CIRCULARS AND POLICIES | OMSENDBRIEWE EN BELEID
province-3
TRAINING MATERIAL | OPLEIDINGSMATERIAAL
province-4
PHOTO GALLERY | FOTO GALLERY
FAQ
FAQ’S & INFORMATION | KWELVRAE EN INLIGTING

MEET THE TEAM | ONTMOET DIE SPAN

jan-brand
JAN BRAND
VOORSITTER
willie-botha
WILLIE BOTHA
ONDER-VOORSITTER
img5
DEBBIE HARVEY
PROVINSIALE SEKRETARIS
PROVINCIAL SECRETARY
VENITA VAN WYK
ASSISTENT PROVINSIALE SEKRETARIS
ASSISTANT PROVINCIAL SECRETARY
img1
DAVID BAINS
VAKBONDVERTEENWOORDIGER
SHOP STEWARD
img7
WANDA GERBER
ADMINISTRATIEWE ASSISTENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
img4
SAMANTHA SOLOMON
ADMINISTRATIEWE ASSISTENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
img3
CHARNE WILLEMSE
ADMINISTRATIEWE ASSISTENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT