OUR PROVINCIAL TEAMS | ONS PROVINSIALE SPANNE

Eastern Cape

T: (041) 364 0500/01/03
F: (041) 364 0510

Facebook Eastern Cape

Cotswold Office Park
Suite Nr 4
Bartonweg 21
Cotswold
Port Elizabeth
6045

Google kaart/Google Map

province-1
NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE
province-2
CIRCULARS AND POLICIES | OMSENDBRIEWE EN BELEID
province-3
TRAINING MATERIAL | OPLEIDINGSMATERIAAL
province-4
PHOTO GALLERY | FOTO GALLERY
FAQ
FAQ’S & INFORMATION | KWELVRAE EN INLIGTING

MEET THE TEAM | ONTMOET DIE SPAN

Jan-Stroebel
MNR JAN STROEBEL
VOORSITTER
Jan-Brand
MNR JAN BRAND
ONDER-VOORSITTER
Debbie-Harvey
DEBBIE HARVEY
PROVINSIALE SEKRETARIS
PROVINCIAL SECRETARY
Elrene-Hart
ELRENE HART
ASSISTENT PROVINSIALE SEKRETARIS
ASSISTANT PROVINCIAL SECRETARY
DAVID-BAINS
DAVID BAINS
VAKBONDVERTEENWOORDIGER
SHOP STEWARD
1
WANDA GERBER
ADMINISTRATIEWE ASSISTENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
3
SAMANTHA SOLOMON
ADMINISTRATIEWE ASSISTENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
8
CHARNE WILLEMSE
ADMINISTRATIEWE ASSISTENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT