OUR PROVINCIAL TEAMS | ONS PROVINSIALE SPANNE

GAUTENG

T: 012 436 0900
F: 086 676 5111
E: etresiar@saou.co.za

Facebook Gauteng

 Serenestraat 278

Posbus 90120
Garsfontein
0042
Google kaart/Google map

province-1
 NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE
province-2
CIRCULARS AND POLICIES | OMSENDBRIEWE EN BELEID
province-3
TRAINING MATERIAL | OPLEIDINGSMATERIAAL
province-4
PHOTO GALLERY | FOTO GALLERY
FAQ
FAQ’S & INFORMATION | KWELVRAE EN INLIGTING

MEET THE TEAM | ONTMOET DIE SPAN

Roelf-Burger

MNR ROELF BURGER
VOORSITTER
CHAIRPERSON

Marna-Jordaan

MEJ MARNA JORDAAN
ONDERVOORSITTER
DEPUTY CHAIRPERSON

etresia-raubenheimer-1

ETRESIA RAUBENHEIMER
PROVINSIALE SEKRETARIS
PROVINCIAL SECRETARY

cathy-1

CATHY DE LA HARPE
ASSISTENT SEKRETARIS
ASSISTANT SECRETARY

T: 012 436 0900
F: 086 685 0008
E: cathydlh@saou.co.za

liesl-rehbock-1

LIESL REHBOCK
ASSISTENT SEKRETARIS
ASSISTANT SECRETARY

T: 012 436 0900
F: 086 683 8675
E: lieslr@saou.co.za

andre-pretorius-1

ANDRE PRETORIUS
PROFESSIONELE BEAMPTE
PROFESSIONAL OFFICER

T: 012 436 0900
F: 086 754 6558
E: andrep@saou.co.za

charmaine-trent-1

CHARMAINE TRENT
PROFESSIONELE BEAMPTE
PROFESSIONAL OFFICER

 T: 012 436 0900
F: 086 670 3621
E: charmainet@saou.co.za

amanda-collatz-1

 AMANDA COLLATZ
VOLTYDSE VAKBONDVERTW
FULL TIME UNION REP

 T: 012 436 0900
F: 012 348 8421
E: amandac@saou.co.za

lizette-brine-1

LIZETTE SMITH
VOLTYDSE VAKBONDVERTW
FULL TIME UNION REP

T: 012 436 0900
F: 012 348 8421
E: vvvgauteng@saou.co.za

trudie-vd-berg-1

TRUDIE VAN DEN BERG
SEKRETARESSE
SECRETARY

 T: 012 436 0900
F: 086 683 7713
E:trudievdb@saou.co.za

denise-brink-1

DENISE BRINK
ADMINISTRATIEWE BEAMPTE
ADMINISTRATIVE OFFICER 

 T: 012 436 0900
F: 086 673 4923
E:deniseb@saou.co.za