OUR PROVINCIAL TEAMS | ONS PROVINSIALE SPANNE

GAUTENG

T: 012 436 0900
F: 086 676 5111
E: etresiar@saou.co.za

Facebook Gauteng

 Serenestraat 278

Posbus 90120
Garsfontein
0042
Google kaart/Google map

province-1
 NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE
province-2
CIRCULARS AND POLICIES | OMSENDBRIEWE EN BELEID
province-3
TRAINING MATERIAL | OPLEIDINGSMATERIAAL
province-4
PHOTO GALLERY | FOTO GALLERY
FAQ
FAQ’S & INFORMATION | KWELVRAE EN INLIGTING

MEET THE TEAM | ONTMOET DIE SPAN

Roelf-Burger

MNR ROELF BURGER
VOORSITTER
CHAIRPERSON

Marna-Jordaan

MEJ MARNA JORDAAN
ONDERVOORSITTER
DEPUTY CHAIRPERSON

Etresia-Raubenheimer

ETRESIA RAUBENHEIMER
PROVINSIALE SEKRETARIS
PROVINCIAL SECRETARY

Cathy-de-la-Harpe-1

CATHY DE LA HARPE
ASSISTENT SEKRETARIS
ASSISTANT SECRETARY

T: 012 436 0900
F: 086 685 0008
E: cathydlh@saou.co.za

Liesel-Rehbock

LIESL REHBOCK
ASSISTENT SEKRETARIS
ASSISTANT SECRETARY

T: 012 436 0900
F: 086 683 8675
E: lieslr@saou.co.za

ANDRE-PRETORIUS

ANDRE PRETORIUS
PROFESSIONELE BEAMPTE
PROFESSIONAL OFFICER

T: 012 436 0900
F: 086 754 6558
E: andrep@saou.co.za

PROFESSIONELE BEAMPTE
PROFESSIONAL OFFICER

Amanda-Collatz

 AMANDA COLLATZ
VOLTYDSE VAKBONDVERTW
FULL TIME UNION REP

T: 012 436 0900
F: 012 348 8421
E: amandac@saou.co.za

Lizette-Smith

LIZETTE SMITH
VOLTYDSE VAKBONDVERTW
FULL TIME UNION REP

T: 012 436 0900
F: 012 348 8421
E: vvvgauteng@saou.co.za

Elize-Meintjies

ELIZE MEINTJES
SEKRETARESSE
SECRETARY

T: 012 436 0900
F: 086 683 7713
E:elizem@saou.co.za