OUR PROVINCIAL TEAMS | ONS PROVINSIALE SPANNE

Limpopo

Serenestraat 278,
Garsfontein
Posbus / PO Box 90120
Garsfontein
0042

Google kaart/Google map

T: 086 072 3795 / (012) 436 0900
F: 086 670 3795
E: wilmah@saou.co.za

province-1
NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE
province-2
CIRCULARS AND POLICIES | OMSENDBRIEWE EN BELEID
province-3
TRAINING MATERIAL | OPLEIDINGSMATERIAAL
province-4
PHOTO GALLERY | FOTO GALLERY
FAQ
FAQ’S & INFORMATION | KWELVRAE EN INLIGTING

MEET THE TEAM | ONTMOET DIE SPAN

albert-swaters

ALBERT SWATERS
VOORSITTER
CHAIRPERSON

steyn

MAGNUS STEYN
ONDERVOORSITTER
DEPUTY CHAIRPERSON

wilma-henn

WILMA HENN
PROVINSIALE SEKRETARIS
PROVINCIAL SECRETARY

adriana2

ADRIANA DE NECKER

ADMINISTRATIEWE ASSISTENT
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
susan-lourens

SUSAN LOURENS

VOLTYDSE VAKBOND VERTEENWOORDIGER
FULL TIME UNION REP