OUR PROVINCIAL TEAMS | ONS PROVINSIALE SPANNE

NORTHERN CAPE

T: (053) 832 2727
F: (053) 832 2460
E: saounk@saou.co.za

SAOU Noord-Kaap / Northern Cape Facebook

10 Milner Street
Belgravia
Kimberley
8301

Google kaart/Google map

province-1
NEWSLETTERS | NUUSBRIEWE
province-2
CIRCULARS AND POLICIES | OMSENDBRIEWE EN BELEID
province-3
TRAINING MATERIAL | OPLEIDINGSMATERIAAL
province-4
PHOTO GALLERY | FOTO GALLERY
FAQ
FAQ’S & INFORMATION | KWELVRAE EN INLIGTING

MEET THE TEAM | ONTMOET DIE SPAN

s-de-beer

SYBRAND DE BEER
VOORSITTER
CHAIRPERSON

iwena-nortje

IWENA NORTJE
ONDERVOORSITTER
DEPUTY CHAIRPERSON

henk-brand

HENK BRAND
PROVINSIALE SEKRETARIS
PROVINCIAL SECRETARY

mev-janine-du-toit-1

JANINE DU TOIT
SNR ADMINISTRATIEWE BEAMPTE
SNR ADMINISTRATIVE OFFICER

me-ursula-van-der-merwe-1

URSULA VAN DER MERWE
ADMINISTRATIEWE BEAMPTE
ADMINISTRATIVE OFFICER

mnr-marius-brink-1

MARIUS BRINK
VOLTYDSE VAKBONDVERTW
FULL TIME UNION REP

T: 071 361 8078
E: vvvnk@saou.co.za

me-lize-mari-mazzoncini-1
LIZE-MARI MAZZONCINI
VOLTYDSE VAKBONDVERTW
FULL TIME UNION REP

T: 076 941 3943
E: vvvnk2@saou.co.za