SAOU Smeer Veldtog / SAOU Smear Campaign

Nuusbrief / Newsletter 37/2019 : Die SAOU doelgerig vorentoe! / The SAOU purposefully ahead! Lees meer/Read more

Ondersoek deur SAPD/ Investigation by SAPS

Nuusbrief 29 van 2019 : Smeerveldtog – Feite en Fiksie / Smear Campaign – Facts and Fiction. Lees meer/Read more

Nuusbrief 27 van 2019 : SAOU State 2018/19 Skoon en ongekwalifiseerd, SAOU Hoofdesimposium / SAOU Statements 2018/19 Clean and unqualified, SAOU Principals’ Symposium. Lees meer/Read more

Nuusbrief 23 van 2019 : Smeerveldtog – “Die waarheid sal seëvier” / Smear Campaign – “The truth shall prevail” Lees meer / Read more

Mediaverklaring 5 Julie 2019 – Smeerveldtog – “Die waarheid sal seevier” / Media Statement 5 July 2019 – Smear Campaign – “Truth shall prevail”

Chris Klopper answers allegations | Chris Klopper reageer op aanklagte.

Verslag van Regter Hartzenberg. Lees meer

Affidavit – Schalk Strydom