SAOU Verkiesing / Election 2019

Nuusbrief / Newsletter 38/2019 : SAOU Verkiesing 2019, Uitnodiging vir kommentaar – TVET Konsep akademiese kalender  2021 / SAOU Election 2019, Call for comments – TVET Draft academic calendar 2021. Lees meer/Read more

Provinsiale Verkiesing Nuusbriewe / Provinsial Election Newsletters

Gauteng Nuusbrief / Newsletter 29B/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019, Kring 8 / PEC Election Information 2019, Circuit 8. Lees meer/Read more

Gauteng Nuusbrief / Newsletter 29B/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019, Kring 7 / PEC Election Information 2019, Circuit 7. Lees meer/Read more

Gauteng Nuusbrief / Newsletter 29B/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019, Kring 4 / PEC Election Information 2019, Circuit 4. Lees meer/Read more

MPU PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 3/2019. Lees meer/Read more

NWP PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 3/2019. Lees meer/Read more

LIM Nuusbrief / Newsletter 31/2019 : PUR Verkiesingsinligting 2019 / PEC Election Information 2019. Lees meer/Read more

OVS PUR Verkiesingsnuusbrief / PEC Election Newsletter 2/2019 : Lees meer/Read more

OKP Nuusbrief / Newsletter 37/2019 : PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019, Kring 4 / PEC Election Newsletter 3/2019, Circuit 4 : Lees meer/Read more

KZN PUR Verkiesingsnuusbrief 3/2019 Kring 4 / PEC Election Newsletter 3/2019 Circuit 4. Lees meer/Read more

NKP PUR Verkiesingsnuusbrief 3 van 2019 / PEC Election Newsletter 3 of 2019. Lees meer/Read more

WKP PUR Verkiesnuusbrief / PEC Election Newsletter 3/2019. Lees meer/Read more