THE NEWSROOM | DIE NUUSKAMER

The Newsroom | Die Nuuskamer

newroomi1

Media Report 4 – 14 September 2016. Lees meer/Read more

Media Report 16 July – 12 August 2016.  Lees meer/Read more

Media Report 21 June – 15 July 2016.  Lees meer/Read more

Media Report 17 May – 18 June 2016. Lees meer/Read more

Media Report 15 April – 16 May 2016. Read more

Ministerial Statement on Resurgence of University Unrest. Lees meer/Read more

Media Report 1 Feb – 15 Feb 2016. Lees meer/Read more

Headlines 13 Jan – 31 Jan 2016.
Lees meer/Read more

Media Report 4 Jan – 12 Jan’2016. Lees meer/Read more

newsroom
newroomi2

Monitor RSG 7 Desember 2015, Chris Klopper (HUB SAOU) praat oor 2016 Matriek uitslae.

Media Statements 2016 | Media Verklarings 2016

newroomi3

Media Verklaring : 1 Desember 2016 – Beheerliggame ‘moet meer mag kry, nie minder.’ Lees meer/Read more

Media Verklaring : 2 November 2016 – Jaarlikse Nasionale Assesserings (JNA) is dood / Annual National Assessments (ANA) are dead. Lees meer/Read more

Media Verklaring : 21 September 2016 – Kan die onderwys stelsel die onrus bekostig? / Can the education system afford the unrest? Lees meer/Read more

Media Verklaring : 14 Maart 2016 tot 15 April 2016. Lees meer/Read more

Media Verklaring : 5 Januarie 2016 – Nasionale Senior Sertifikaat-eksamenuitslae 2015 / Media Statement : 5 January 2016 – National Senior Certificate Examination Results 2015. Lees meer/Read more