THE NEWSROOM | DIE NUUSKAMER 2017

The Newsroom | Die Nuuskamer

newroomi1

Media Report 23 June – 27 July 2017. Lees meer/Read more

Media Report 17 May – 23 June 2017. Lees meer/Read more

Media Report 26 March – 17 May 2017. Lees meer/Read more

Media Report 17 February – 23 March 2017. Lees meer/Read more

Media Report 4 January – 16 February 2017. Lees meer/Read more

Media Reports 2016

newsroom
newroomi2

Media Statements 2017 | Media Verklarings 2017

newroomi3

Mediaverklaring – 12 Desember 2017 – Onderwysposte in GAU: Is daar werklik rede tot paniek? / Media Statement – 12 December 2017 – Education posts in GAU: Is there truly cause for panic?

Mediaverklaring – 8 Desember 2017 – Die vermoë om met begrip te kan lees / Media Statement – 8 December 2017 – The ability to read with comprehension.

Mediaverklaring 1 Desember 2017 – Is kwaliteitonderwys belangrik vir LUR Panyaza Lesufi? / Media Statement 1 December 2017 – Is quality education a priority for education MEC Panyaza Lesufi?

Media informasie – 16 Dae van aktivisme teen geslagsgebaseerde geweld / Media information – 16 Days of activism against gender-based violence.

Media Statement – School Capture, Violence and a shortage of Teaching Posts

Mediaverklaring – Skoolkaping, Geweld en ‘n tekort aan Onderwysposte

Ope brief aan Media – Godsdiensregte in die onderwys / Open letter to the Media – Religious rights in schools

Media Statement – FEDUSA and SAOU celebrate World Teachers Day 5 October 2017

Mediaverklaring – Uiterste teleurstelling na aanleiding van vlaag van seksuele oortredings waarby opvoeders betrokke is / Extreme disappointment as a result of the rash of sexual offences involving educators, 14 Sept’2017

Mediaverklaring – Uitgereik deur die President van die SAOU, Dr Louis Swanepoel: Smeerveldtog ontbloot van alle waarheid / Media Statement by the President of the SAOU, Dr Louis Swanepoel: Smear campaign devoid of any truth.

Mediaverklaring – Godsdiensbeoefening in skole: SAOU tree toe as vriend van die Hof en Boeliery in skole: Meer as net ‘n skoolprobleem, 9 Maart 2017 / Media statement – Religious observances in schools: SAOU supports the Court and Bullying in schools: Not only a problem at school level, 9 March 2017

Mediaverklaring – Vetraging in die betaling van Tydelike Opvoeders 1 Maart 2017 / Media statement – Delay in the processing of salaries of temporary educators 1 March 2017

Mediaverklaring – Vertraging in die betaling van tydelike Opvoeders, 21 Februarie 2017 / Media statement – Delay in the processing of salaries of Temporary Educators, 21 February 2017

Mediaverklaring – Vertraging in die betaling van tydelike opvoeders / Media Statement – Delay in the processing of salaries of temporary educators, 16 Feb 2017

Mediaverklaring / Media Statement 23 January 2017

Mediaverklaring / Media Statement 4 January 2017

Mediaverklarings / Media Statements 2016