The Newsroom | Die Nuuskamer

Media Statements 2019 | Media Verklarings 2019

shutterstock_284318756

Media Statement 15 Feb’19 – SAOU Nationale Survey of School Infrastructure – 70 schools with serious problems identified

Mediaverklaring 11 Feb’19 – San Souci Girls’ High School – Indringende Vrae / Media Statement 11 Feb’19 – San Souci Girls’ High School – Hard Questions

Media Statement 8 Feb’19 – The SONO Conundrum : Human Dignity versus Tablets

Mediaverklaring 7 Feb’19 – Hoërskool Roodepoort: A matter of life and death accountability

Mediaverklaring 4 Feb’19 – Bouvallige en Gevaarlike Skoolgebou: ‘n Ramp wat wag om te gebeur / Media Statement 4 Feb’19 – Dilapidated and Unsafe School Buildings: Disasters waiting to happen

Mediaverklaring 17 Jan’19 – Grey Kollege : Aansoek tot Appél deur Beheerliggaam afgewys / Media Statement 17 Jan’19 – Grey Kollege : Application for Appeal by the Governing Body dismissed

Mediaverklaring 15 Jan’19 – Schweizer-Reneke : SAOU beskerm opvoeders teen magsmisbruik en intimidasie / Media Statement 15 Jan’19 – Schweizer-Reneke : SAOU protects educators against abuse of power and intimidation

Mediaverklaring 9 Jan’19 – Verrasing : 16 000 leerders word nie in Gauteng in skole geplaas nie! / Media Statement 9 Jan’19 –  Surprise : 16 000 learners not placed in schools in Gauteng

Mediaverklaring 8 Jan’19 – Onderwys in Limpopo : Fokus op die oorsaak, nie die simptome nie / Media Statement 8 Jan’19 –  Education in Limpopo : Focus on the cause not the symptoms

Mediaverklaring 3 Jan’19 – Nasionale Senior Sertifikaat Eksamenuitslae 2018 / Media Statement 3 Jan’19 –  National Senior Certificate Examination Results 2018

 

Mediaverklarings / Media Statements 2018

Mediaverklarings / Media Statements 2017

Mediaverklarings / Media Statements 2016