Training Calendar | OPLEIDING Kalender

Loading Events
Find Events

2019

Calendar Month Navigation

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
27
28

Leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer / Barriers to learning in the inclusive classroom George

29

Leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer / Barriers to learning in the inclusive classroom Hermanus

30

Leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer / Barriers to learning in the inclusive classroom Malmesbury

31

Leerhindernisse in die inklusiewe klaskamer / Barriers to learning in the inclusive classroom Parow

1
2
3
4

Beginner Onderwyser / Novice Teacher East London

IQMS, SACE EN GEWELD IN DIE KLASKAMER / IQMS, SACE AND VIOLENCE IN THE CLASSROOM Durban

5

Beginner Onderwyser / Novice Teacher PE

IQMS, SACE EN GEWELD IN DIE KLASKAMER / IQMS, SACE AND VIOLENCE IN THE CLASSROOM Southcoast

6

IQMS, SACE EN GEWELD IN DIE KLASKAMER / IQMS, SACE AND VIOLENCE IN THE CLASSROOM Dundee

7

SAOU Werkplekverteenwoordigers / SAOU Work Place Representatives 2019 Gauteng

Opleiding: SAOU Skoolverteenwoordigers / Training: SAOU School Representatives Ventersdorp

IQMS, SACE EN GEWELD IN DIE KLASKAMER / IQMS, SACE AND VIOLENCE IN THE CLASSROOM Zululand

Assesering van leerders met leerhindernisse / Assessment of learners with learning barriers Pietersburg

8

Opleiding vir Nuutaangestelde Onderwysers / Training for Newly Appointed Educators Stellenbosch

9
10
11

Kurrikulumboustene in Laerskole en Positiewe klaskamerdissipline Kimberley

12

SAOU Werkplekverteenwoordigers / SAOU Work Place Representatives 2019 Gauteng

Kurrikulumboustene in Laerskole en Positiewe klaskamerdissipline Kathu

13
14

Lees: Die invloed van generasies en Kurrikulumboustene / Reading: The influence of generations and Curriculum Building Blocks HARTBEESPOORT

15

Lees: Die invloed van generasies en Kurrikulumboustene / Reading: The influence of generations and Curriculum Building Blocks VRYBURG

16
17
18

Professionele optrede & Inklusiewe onderwys / Professional conduct & Inclusive education Swellendam

19

Professionele optrede & Inklusiewe onderwys / Professional conduct & Inclusive education Vredendal

20

Professionele optrede & Inklusiewe onderwys / Professional conduct & Inclusive education Clanwilliam

21

Dissipline en bestuur & Effektiewe onderrig / Discipline and management & Effective teaching Pretoria

Opleiding / Training Prince Alfred Hamlet

22

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

23

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

Graad R Werkswinkel | Grade R Workshop Bloemfontein

24

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

25

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

Nuutaangestelde Hoofde & Adjunkhoofde / Newly appointed Principals and Deputy Principals Pretoria

Dissipline en bestuur & Effektiewe onderrig / Discipline and management & Effective teaching Kempton

26

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

Akkommodasies en Konsessies / Accommodations and Concessions BETHAL

Die invloed van generasies en slaggate / The influence of generations and pitfalls Louis Trichardt

27

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

Akkommodasies en Konsessies / Accommodations and Concessions WITRIVIER

Die invloed van generasies en slaggate / The influence of generations and pitfalls Warmbad

28

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

Skoolhoofde Seminaar / School Principal Seminar SPU Kimberley

Akkommodasies en Konsessies / Accommodations and Concessions MIDDELBURG

1

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

Skoolhoofde Seminaar / School Principal Seminar SPU Kimberley

2

Hoofdesamekoms / Principals’ Gathering PE

Veiligheid van opvoeders / Safety of educators Paarl

+ Export Events