Lys van Opleiding / List of Training

(Opleiding afgehandel / Training completed)

(Inligting volg binnekort / Information follow shortly)

Datum Provinsie

Venue

Kursus/Course
3 tot 7 Oktober 2016 (sluit 5 Sept’16) KwaZulu-Natal Dundee Junior School / HS Amanzimtoti Dundee / Amanzimtoti Training only english

Math Gr 4-6

Natural Science Gr 7-9

3 tot 7 Oktober 2016 (sluit 5 Sept’16) OVS Grey Kollege / Jordania Primer Bloemfontein / Bethlehem Wiskunde/Math Gr 4-6

Natuurwetenskap/Natural Science Gr 7-9

09 November 2016 (sluit 03 Nov’16) Mpumalanga Olifants River Lodge Middelburg Bestuursbemagtiging vir Skoolbestuurspanne
11 tot 12 November 2016 (sluit 19 Okt’16) Noord-Wes Konka Kampe Rustenburg Leiersberaad 2016/Leadership Conference 2016