Underlying Principles And Aims | Grondbeginsels En Doelstellings

Underlying Principles And Aims | Grondbeginsels En Doelstellings

UNDERLYING PRINCIPLES

As underlying principles the SAOU states that:

All educators should strive towards a high level of professionalism;

It strives towards the improvement of all aspects of working life in the education sector;

Education is best presented in the learner’s mother tongue;

High quality education is the inalienate right of every learner within an equal, non-racial, non-discriminatory education system.

Full document doc_icon

CONDITIONS OF SERVICE

Conditions of Service and Related Issues doc_icon

GRONDBEGINSELS

Die SAOU boekstaaf as grondbeginsels dat:

‘n Hoë vlak van professionalisme vir alle opvoeders nagestreef behoort te word;

Die verbetering van alle aspekte van die werkslewe in die onder­wys­sektor nagestreef moet word;

Onderwys ten beste in die moedertaal van die leerder geskied;

Onderwys van hoë kwaliteit die onvervreembare reg van elke leerder is binne ‘n gelykwaardige, nie-rassige, nie-diskriminerende onderwysstelsel.

Volledige dokument doc_icon

DIENSVOORWAARDES

Diensvoorwaardes en Aanverwante Aangeleenthede doc_icon