WESTERN CAPE IMAGE GALLERY 2018

Galleries

Western Cape Image Gallery

Sosiale Media Opleidingsessies
George, Worcester en Parow, 20 tot 22 Augustus 2018
Aanbieder: Rose-Anne Lyon (SAOU POD)
Inklusiewe Onderwys: Differensiasie in die klaskamer en praktiese implementering van die SIAS beleid.
George en Parow, 30 en 31 Julie 2018
Aanbieders: Marietjie le Roux en Adel Jacobs (SAOU POD)

Tydens die Bemagtigingsgeleentheid vir Opvoeders op 1 Junie 2018 by Du Kloof Lodge het ‘n aantal sprekers oor verskeie onderwerpe gepraat

Mnr Kobus Esterhuizen, Dr Gillian Arendse, mnr Morné Janson, mnr Jannie van der Westhuizen en me Marietjie le Roux

Professionele Ontwikkelingsdienste en Regsdienste het opleiding in “Verhoudings maak saak” in George, Worcester en Durbanville op 28, 29 en 30 Mei 2018 onderskeidelik, aangebied. 

Bemagtigingsessie Kontemporêre Klaskamerpraktyk vir Onafhanklike Skole op 16 Mei 2018 by Dunatos Remediërende Skool, Bellville

Aanbieder Mnr Ted Townsend

Finansiële Bestuur Opleidingsessies op 20 en 22 Maart 2018 te Mosselbaai en Bellville.

Nuwe toetreders tot die onderwys kry geleentheid om die SA 7’s span te ontmoet tydens dié opleidingsgeleentheid op 23 Februarie 2018 te Paul Roos Gimnasium, Stellenbosch.

E-werwing Opleidingsessie op 15 Februarie 2018, het amptenare van die WKOD lede ingelig oor die verskeie aspekte van die e-werwing stelsel.

Marie Mocke (WKOD), Loreen Jordaan (SAOU) en Harry Wyngaardt (WKOD).

Professionele Optrede, Sagte Vaardighede en Werksetiek Bemagtigingsessies op 7 en 8 Februarie 2018 in George en Parow
Me Loreen Jordaan (SAOU WKP) en me Marésa Viljoen (SAOU POD)
Hoofdevergadering op 6 Februarie 2018 by Laerskool Brackenfell. 
Mnr Alan Meyer, Hoofdirekteur vir Distrikskantore, gasspreker