WESTERN CAPE NEWSLETTERS 2015 | WES-KAAP NUUSBRIEWE 2015

PROVINCIAL NEWSLETTERS 2016 | PROVINSIALE NUUSBRIEWE 2016

WESTERN CAPE NEWSLETTERS | WES-KAAP NUUSBRIEWE

Wes-Kaap Nuusflits 45 van 2015 : Vakaturelys vir Kantoorgebaseerde Opvoeders / Vacancy List for Office Based Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 44 van 2015 : Veiligheid in skole terugvoer / Safety in schools. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 43 van 2015 : Dagboeke en Kalenders / Diaries and Calendars. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 42 van 2015 : Vakaturelys 3/2015 Aansoeke / Vacancy List 3/2015 Applications. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 41 van 2015 : Benoeming van jou Bonusmaand / Change of Bonus month. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 40 van 2015 : Spesiale Vakaturelys 3 van 2015 / Special Vacancy List 3 of 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 39 van 2015 : Permanente aanstelling van Opvoeders sonder Vakaturelyste / Permanent appointment of Educators without Vacancy Lists. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 38 van 2015 : 1% IQMS, Nominasie vir Voorgeskrewe Boekseleksie Komitees (Graad 7-9) /% IQMS, Nomination for Prescribed Book Selection Committees (Grades 7-9). Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 37 van 2015 : Onderwysersdag 5 Oktober 2015 / World Teachers’ Day 5 October 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 36 van 2015 : Dringend : Uitstel van sluitingsdatum vir aansoeke / Urgent : Postponement of closing date for applications. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 35 van 2015 : WKOD Sistemiese Toetsing Graad 3, 6 en 9 / WCED Systemic Evaluation Grade 3, 6 and 9. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 34 van 2015 : Vakante poste by WKOD / Vacant posts at the WCED. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 33 van 2015 : OLSOB Nasionale Simposium / LSEN National Symposium, 11 & 12 September 2015, Jan Kriel Skool, Kuilsrivier. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 32 van 2015 : Onderwysdiensstate vir 2016 / Teaching staff establishments for 2016. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 31 van 2015 : Skrywe vanaf Mnr Esterhuizen, Voorsitter SAOU WKP / Letter from Mr Esterhuizen, Chairperson SAOU WCP. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 30 van 2015 : Seminaar vir Administratiewe Personeel / Seminar for Administrative Personnel, 11 September 2015, Rhebokskloof Wine Estate/Wynplaas, Paarl. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 29 van 2015 : OLSOB Nasionale Simposium / LSEN National Symposium. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 28 van 2015 : Hoofdevergadering, Dinsdag 4 Augustus 2015, 15h00, Laerskool Brackenfell, LO Rall Saal / Principals’Meeting, Tuesday 4 August 2015, 15h00, Brackenfell Primary School, LO Rall Hall. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 27 van 2015 : Registrasie vir Opleiding, Nuwe SAOU Lede in Wes-Kaap, Skoolkalender 2015, Afgestorwene Skoolhoofde en Adjunkhoofde / Registration for Training, New Members in Western Cape, School Calendar for 2016, Principals and Deputy Principals who passed away. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 26 van 2015 : SAOU Opleiding vir Derde Kwartaal / SAOU Training for the Third Term. Kliek hier vir meer inligting.

Onderwyskonferensie 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 25 van 2015 : Salarisaanpassing 6.4% : Terugbetaling / Salary Adjustment of 6.4% : Back-payment. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 24 van 2015 : Gerugte oor Multi-Graad en Klein Skole, Toekoms van Graad R / Rumours regarding Multi-Grade and Small Schools, Future of Grade R. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 23 van 2015 : Opleiding vir SAOU Skoolverteenwoordigers / Training for SAOU School Representatives. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 22 van 2015 : SAOU Opleiding vir Derde Kwartaal / SAOU Training for Third Term. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 21 van 2015 : WKOD Vakaturelys / WCED Vacancy List. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 20 van 2015 : Vakaturelys 2/2015 vir Staatsdiensposte / Vacancy List 2/2015 for Public Service Posts. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 19 van 2015 : Opleiding vir SAOU Skoolverteenwoordigers / Training for SAOU School Representatives. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 18 van 2015 : Hoofdevergadering 12 Mei 2015, LS Brackenfell, LO Rall Saal / Principals’ Meeting, 12 May 2015, Brackenfell Primary, LO Rall Hall. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 17 van 2015 : Toename in Viktimisasie / Increase in Victimisation. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 16 van 2015 : Opleiding vir SAOU Skoolverteenwoordigers / Training for SAOU School Representatives. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 15 van 2015 : WKOD Uitnodiging aan Wiskunde Opvoeders / WCED Invitation to Mathematics Educators. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 14 van 2015 : Aansoek as Moderator en Nasiener vir Nasionale Eksamens / Application as Moderator and Marker for National Examinations. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 13 van 2015 : Konsessie Opleiding, GEMS Nominering van familie praktisyn, WKOD Opleiding tydens Junie en julie 2015 / Concessions Training, GEMS Family practitioner nomination, WCED Training during June and July 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 12 van 2015 : Jaarlikse Nasionale Assesseringsrooster / Annual National Assessments Timetable. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 11 van 2015 : Vakaturelys, Beheerliggaam, Diensvoorwaardes vir Staatsdienspersoneel / Vacancy List, Governing Body, Conditions of service of public service personnel. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 10 van 2015 : Kliek hier vir Nuusbrief.

Wes-Kaap Nuusflits 10 van 2015 : Bemagtiging vir nuwe Toetredes, Paul Roos Gimnasium, Stellenbosch, 16 Maart 2015 / Training for New Entrants, Paul Roos Gymnasium, Stellenbosch, 16 March 2015. Kliek hier vir registrasievorm.

Wes-Kaap Nuusflits 10 van 2015 : Bestuursbemagtiging, HS Landbouskool Oakdale, Riversdal, 12 & 13 Maart 2015 / Management Training, Oakdale Agricultural High School, Riversdale, 12 & 13 March 2015. Kliek hier vir registrasievorm.

Wes-Kaap Nuusflits 9 van 2015 : Uitstel van Publikasiedatum van vakaturelys 1 van 2015 (Opvoeders). Kliek hier vir nuusbrief. Kliek hier vir nuwe Bestuursplan.

Wes-Kaap Nuusflits 8 van 2015 : Beginner Onderwysers, 16 Maart 2015, Paul Roos Gimnasium, Stellenbosch / First Time Teachers, 16 March 2015, Paul Roos Gymnasium, Stellenbosch. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 7 van 2015 : Kantoorpersoneel uitstedig / Office staff out of office. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 6 van 2015 : Uitnodiging na Bestuursbemagtiging, 12 tot 13 Maart 2015 / Management Training 12 till 13 March 2015. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 5 van 2015 : Opdatering van SAOU Lede inligting / Updating SAOU Database. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 4 van 2015 : Hoofdevergadering, 10 Februarie 2015, LS Brackenfell / Principals meeting, 10 February 2015, Brackenfell PS. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 3 van 2015 : Bemagtiging deur SAOU aangebied / Training provided by the SAOU. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 2 van 2015 : Vakaturelyste, GEMS / Vacancy Lists, GEMS. Kliek hier vir meer inligting.

Wes-Kaap Nuusflits 1 van 2015 : Groete boodskap van SAOU Wes-Kaap Voorsitter. Kliek hier vir meer inligting.